2009. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2009. 316
Vlada 292
narodni poslanici 16
ostali predlagači 8

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine