2008. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2008. 186
Vlada 173
narodni poslanici 12
ostali predlagači 1

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine