2007. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2007. 149
Vlada 119
narodni poslanici 24
ostali predlagači 6

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine