2002. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2002. 84
Vlada 61
narodni poslanici 16
ostali predlagači 7

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine