Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

 • Utorak, 2. oktobar 2018.

  57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 2. oktobra 2018. godine, razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu.

 • Četvrtak, 20. septembar 2018.

  56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora su na sednici održanoj 20. septembra 2018. godine, razmotrili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada.

 • Utorak, 18. septembar 2018.

  55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora održali su 18. septembra 2018. godine, 55. sednicu van sedišta, u Leskovcu, na kojoj im je predstavljen izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Grada Leskovca za 2016. godinu i odazivnog izveštaja za 2017. godinu.

 • Petak, 14. septembar 2018.

  54. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 14. septembra 2018. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Pregovaračko poglavlje 4 – „Slobodno kretanje kapitala“.

 • Sreda, 25. jul 2018.

  53. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na 53. sednici, održanoj 25. jula, članovi Odbora razmotrili su više izveštaja Narodne banke Srbije za 2017. godinu i Finansijski plan za 2018. godinu, kao i Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu.

 • Sreda, 18. jul 2018.

  52. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora održali su 18. jula 2018. godine, 52. sednicu van sedišta u Subotici, na kojoj su razmotrili Izveštaj o sprovedenoj reviziji Grada Subotice i efekata sprovedenih preporuka DRI, pitanje prevencije korupcije na lokalnom nivou, Izveštaj Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije, sa predlogom zaključaka i usvojili zaključke povodom razmatranja sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije.

 • Četvrtak, 12. jul 2018.

  51. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 12. jula, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su više izveštaja o radu, godišnjih izveštaja i finansijskih planova Agencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za hartije od vrednosti.

 • Sreda, 6. jun 2018.

  50. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 6. juna, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije.

 • Petak, 1. jun 2018.

  49. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 1. juna, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije.

 • Sreda, 23. maj 2018.

  48. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 23. maja, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava obavili su razgovor sa kandidatima za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2