Saopštenja za javnost

Džordi Roka, novi izvestilac za Kosovo i Metohiju

Četvrtak, 12. oktobar 2017. |

Džordi Roka izabran je, na Političkom komitetu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, za novog izvestioca koji će pisati izveštaj o Situaciji na Kosovu i Metohiji, konkretno o poštovanju ljudskih prava, vladavini prava i dostizanju standarda Saveta Evrope.