Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Narodna skupština je u Danu za glasanje, 16. decembra 2013. godine, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini, usvojila Rezoluciju o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Za usvajanje Rezolucije glasalo je 158 narodnih poslanika, predstavnika svih stranaka osim Demokratske stranke Srbije. Radni tekst Rezolucije je pripremila Radna grupa sastavljena od članova Odbora za evropske integracije, a uz pomoć stručne Službe Narodne skupštine. U toku pripreme teksta Rezolucije konsultovani su predstavnici Vlade Republike Srbije, Kancelarije za evropske integracije i predstavnici civilnog društva.
Ovom Rezolucijom Narodna skupština je potvrdila da je strateški cilj Republike Srbije u pregovorima o pristupanjy sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji u najkraćem roku i da će svojim aktivnim delovanjem doprineti njihovom uspešnom vođenju i što skorijem okončanju. Rezolucijom se naglašava važnost saradnje Narodne skupštine i Vlade, koja je nadležna da vodi i koordinira proces pregovora o pristupanju, kako bi u najkraćem roku bili ispunjeni svi potrebni politički, ekonomski, pravni i institucionalni kriterijumi za članstvo u Evropskoj uniji.
Usvajanjem Rezolucije postiže se politički i društveni konsenzus o strukturi i dinamici vođenja pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Uporedo sa procesom pregovora, nastavlja se sa usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i podsticanjem privrednog razvoja, kako bi se ostvarila ekonomska i socijalna sigurnost i dobrobit svih građana Republike Srbije.
Rezolucijom se naglašava neophodnost da se u proces praćenja pregovora o pristupanju uključe odbori Narodne skupštine u čijem delokrugu su pitanja iz odgovarajućih pregovaračkih pozicija, dok će Odbor za evropske integracije imati centralnu ulogu u koordinaciji svih aktivnosti.
Pre utvrđivanja pregovaračke pozicije za pojedino poglavlje, Vlada dostavlja predlog pregovaračke pozicije Odboru za evropske integracije, koji daje mišljenje i/ili donosi preporuke, koje potom Vlada razmatra prilikom konačnog usvajanja pregovaračke pozicije i o tome obaveštava nadležni odbor Narodne skupštine. Rezolucijom se predviđa obaveza Vlade da podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o toku pregovora o pristupanju dva puta godišnje, odnosno po završetku šestomesečnog ciklusa predsedavanja Savetom Evropske unije, koji se razmatra na sednici Narodne skupštine, kao i obaveza šefa Pregovaračkog tima da podnosi izveštaje Odboru za evropske integracije najmanje jednom u tri meseca. Vlada će Odboru za evropske integracije imati obavezu da dostavlja izveštaje o rezultatima bilateralnog skrininga za svako pregovaračko poglavlje.
Stručna Služba Narodne skupštine je pripremila i Nacrt odluke o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije na sednici Odbora za evropske integracije i odbora u čijem su delokrugu pitanja iz odgovarajuće pregovaračke pozicije, čije se usvajanje očekuje u narednom periodu.
Usvajanjem Rezolucije Narodna skupština jača svoju kontrolnu ulogu u procesu pregovora i pristupanja i spremnost da kroz saradnju sa civilnim društvom, stručnom javnošću i drugim zainteresovanim činiocima, obezbedi inkluzivnost u svim fazama pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Istovremeno se postiže potpuna i blagovremena obaveštenost o toku pregovora o pristupanju, kao i postignutim rezultatima.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nedelja, 28. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja