Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi 25. jul 2016. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika 16. avgust 2016. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 16. avgust 2016. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja 16. avgust 2016. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika 12. septembar 2016. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 12. septembar 2016. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata 13. septembar 2016. narodni poslanik Balša Božović PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" 13. septembar 2016. narodni poslanik Balša Božović PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika 15. septembar 2016. narodni poslanik Balša Božović PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru 16. septembar 2016. narodni poslanik Goran Bogdanović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi 16. septembar 2016. narodni poslanik Miroslav Aleksić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o kulturi 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku 16. septembar 2016. narodni poslanik Nenad Konstantinović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 16. septembar 2016. narodni poslanik Miroslav Aleksić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju 16. septembar 2016. narodni poslanik Goran Bogdanović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima 16. septembar 2016. narodni poslanik Zdravko Stanković PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 16. septembar 2016. narodni poslanik Nenad Konstantinović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica 16. septembar 2016. narodni poslanik Goran Bogdanović PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 16. septembar 2016. narodni poslanik Miroslav Aleksić PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije 16. septembar 2016. narodni poslanik Nenad Konstantinović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" 16. septembar 2016. narodni poslanik Zdravko Stanković PDF , DOC
Predlog zakona o predlaganju Zakona 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 16. septembar 2016. narodni poslanik Miroslav Aleksić PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 16. septembar 2016. narodni poslanik Nenad Konstantinović PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima 16. septembar 2016. narodni poslanik Goran Bogdanović PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 16. septembar 2016. narodni poslanik Zdravko Stanković PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima 16. septembar 2016. narodni poslanik Nenad Konstantinović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu 16. septembar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 16. septembar 2016. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji 30. septembar 2016. narodni poslanik Radoslav Milojičić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 7. oktobar 2016. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću 12. oktobar 2016. narodni poslanik Marinika Tepić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti 13. oktobar 2016. narodni poslanik Radoslav Milojičić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana 13. oktobar 2016. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 14. oktobar 2016. narodni poslanik Goran Ješić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 20. oktobar 2016. narodni poslanik Marinika Tepić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 20. oktobar 2016. narodni poslanik Milan Lapčević PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 21. oktobar 2016. narodni poslanik Marijan Rističević PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 24. oktobar 2016. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja 25. oktobar 2016. narodni poslanik Marinika Tepić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave 26. oktobar 2016. narodni poslanik Radoslav Milojičić PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike 1. novembar 2016. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2. novembar 2016. narodni poslanici Milan Lapčević i Dejan Šulkić PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 14. novembar 2016. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, prof. dr Miladin Ševarlić, mr Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 14. novembar 2016. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, prof. dr Miladin Ševarlić, mr Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o radu 15. novembar 2016. narodni poslanik Balša Božović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima 17. novembar 2016. narodni poslanik Nada Lazić PDF
Predlog zakona o izmeni zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 17. novembar 2016. narodni poslanik Balša Božović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o akcizama 22. novembar 2016. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika 24. novembar 2016. narodni poslanik Marinika Tepić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 6. decembar 2016. narodni poslanik Goran Ješić PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o radu 9. decembar 2016. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine 13. decembar 2016. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o radu 16. decembar 2016. narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti 27. decembar 2016. narodni poslanik mr Goran Čabradi PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika 12. januar 2017. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima 24. februar 2017. narodni poslanik Milojičić Radoslav PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa 24. februar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o vojnoj neutralnosti Republike Srbije 3. mart 2017. narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada 24. april 2017. narodni poslanik Sonja Pavlović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama 24. april 2017. narodni poslanik Sonja Pavlović PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o proceniteljima nepokretnosti 24. april 2017. narodni poslanik Sonja Pavlović PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o kulturnim dobrima 3. maj 2017. narodni poslanik Aleksandra Čabraja PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 10. maj 2017. narodni poslanik Sonja Pavlović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 7. jun 2017. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu 7. jun 2017. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu 8. jun 2017. narodni poslanici Milan Lapčević, Dejan Šulkić i Gorica Gajić PDF
Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika 22. jun 2017. narodni poslanici Dušan Pavlović i Saša Radulović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici 22. jun 2017. narodni poslanik Dušan Pavlović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama 23. jun 2017. narodni poslanik mr Goran Čabradi PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 28. jun 2017. narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost 20. jul 2017. narodni poslanik Dejan Nikolić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 28. jul 2017. narodni poslanik Dušan Pavlović PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o Narodnoj banci Srbije 24. avgust 2017. narodni poslanik Goran Ćirić PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 30. avgust 2017. narodni poslanik Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 30. avgust 2017. narodni poslanik Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 5. septembar 2017. narodni poslanici Milan Lapčević, Dejan Šulkić i Gorica Gajić PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu 13. septembar 2017. narodni poslanik Balša Božović PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju 13. septembar 2017. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika 13. septembar 2017. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakonika 13. septembar 2017. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 13. septembar 2017. narodni poslanik Goran Ćirić PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 13. septembar 2017. narodni poslanik Goran Ćirić PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica 13. septembar 2017. narodni poslanik Goran Ćirić PDF
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak građana 13. septembar 2017. narodni poslanik Goran Ćirić PDF
Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana 13. septembar 2017. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 15. septembar 2017. narodni poslanik Nataša Vučković PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu 15. septembar 2017. narodni poslanik Nataša Vučković PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani 15. septembar 2017. narodni poslanik Balša Božović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani 15. septembar 2017. narodni poslanik Radoslav Milojičić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima 19. septembar 2017. narodni poslanik Maja Videnović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima 19. septembar 2017. narodni poslanik Vesna Marjanović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojsci Srbije 25. septembar 2017. narodni poslanik Radoslav Milojičić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda 26. septembar 2017. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije 27. septembar 2017. narodni poslanik Balša Božović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 29. septembar 2017. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima 6. oktobar 2017. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 10. oktobar 2017. narodni poslanik Dejan Nikolić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 12. oktobar 2017. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine 13. oktobar 2017. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije 23. oktobar 2017. narodni poslanici Marija Janjušević i Boško Obradović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici 8. novembar 2017. narodni poslanici Tatjana Macura, Ljupka Mihajlovska i Branka Stamenković PDF
Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika 8. novembar 2017. narodni poslanici Aleksandar Stevanović i Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o budžetskom sistemu 8. novembar 2017. narodni poslanici Aleksandar Stevanović i Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim komorama 9. novembar 2017. narodni poslanik Dušan Pavlović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama 9. novembar 2017. narodni poslanik Dušan Pavlović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 14. novembar 2017. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" 15. novembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata 15. novembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama 15. novembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima 15. novembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 15. novembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o predsedniku Republike 15. novembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 16. novembar 2017. narodni poslanik Božidar Delić PDF
Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca 16. novembar 2017. narodni poslanik Božidar Delić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 17. novembar 2017. narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Zoran Živković PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju 20. novembar 2017. narodni poslanik Balša Božović PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju 23. novembar 2017. narodni poslanici Dušan Pavlović, Ratko Jankov i mr Jasmina Nikolić PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju 23. novembar 2017. narodni poslanik Branka Stamenković PDF
Predlog zakona o poštanskim uslugama 29. novembar 2017. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini 30. novembar 2017. narodni poslanik Dejan Nikolić PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o visokom obrazovanju 4. decembar 2017. narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 8. decembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 8. decembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju 8. decembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 8. decembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima 8. decembar 2017. narodni poslanik dr Ana Stevanović PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 13. decembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu 28. decembar 2017. narodni poslanik Maja Videnović PDF
Predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti 26. januar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o ukidanju Zakona o rehabilitaciji 5. februar 2018. narodni poslanik Čedomir Jovanović PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 12. februar 2018. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 12. februar 2018. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 13. februar 2018. narodni poslanici Ljupka Mihajlovska i Tatjana Macura PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu 19. februar 2018. narodni poslanik Jovan Jovanović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima 19. februar 2018. narodni poslanik Jovan Jovanović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi 19. februar 2018. narodni poslanik Jovan Jovanović PDF
Predlog zakona o lokalnim izborima 20. februar 2018. narodni poslanik Žika Gojković PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 23. februar 2018. narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 23. februar 2018. narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima 23. februar 2018. narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 27. februar 2018. Grupa od 22 narodna poslanika PDF
Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji 20. mart 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu 4. april 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima 4. april 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi PDF
Predlog zakona o zabrani igara na sreću 10. april 2018. narodni poslanici dr Muamer Zukorlić i prof. dr Jahja Fehratović PDF
Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema 16. april 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima 18. april 2018. narodni poslanik prof. dr Dragoljub Mićunović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima 19. april 2018. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov PDF
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim medijskim servisima 25. april 2018. narodni poslanik dr Ana Stevanović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 3. maj 2018. narodni poslanik Aleksandra Čabraja PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o vanparničnom postupku 3. maj 2018. narodni poslanik Aleksandra Čabraja PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom beležništvu 3. maj 2018. narodni poslanik Aleksandra Čabraja PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 7. maj 2018. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije 31. jul 2018. narodni poslanik Tatjana Macura PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi 17. avgust 2018. Narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Ljupka Mihajlovska i Nenad Božić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 13. septembar 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi PDF
Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije na ime umanjenja penzija po osnovu Zakona o privremenom načinu utvrđivanja isplate penzija 21. septembar 2018. narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, Ljupka Mihajlovska i Nenad Božić PDF
Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe 21. septembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima 21. septembar 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 25. septembar 2018. narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Ljupka Mihajlovska i Nenad Božić PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o presađivanju ljudskih organa 27. septembar 2018. narodni poslanik Đorđe Vukadinović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme 27. septembar 2018. narodni poslanik Đorđe Vukadinović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 9. oktobar 2018. narodni poslanik Žika Gojković PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost 9. oktobar 2018. narodni poslanik Žika Gojković PDF
Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika 9. oktobar 2018. narodni poslanik Žika Gojković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu 9. oktobar 2018. narodni poslanik Žika Gojković PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o energetici 10. oktobar 2018. narodni poslanik Sonja Pavlović PDF
Predlog zakona o turizmu 11. oktobar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 11. oktobar 2018. narodni poslanik dr Aleksandra Jerkov PDF
Predlog zakona o ugostiteljstvu 11. oktobar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 15. oktobar 2018. narodni poslanik Tomislav Ljubenović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima 15. oktobar 2018. narodni poslanik Nikola Savić PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 15. oktobar 2018. narodni poslanik Zoran Živković PDF
Predlog zakona o izmeni Porodičnog zakona 15. oktobar 2018. narodni poslanik Vjerica Radeta PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 15. oktobar 2018. narodni poslanik Zoran Despotović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o graničnoj kontroli 15. oktobar 2018. narodni poslanik Filip Stojanović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama 15. oktobar 2018. narodni poslanik Dubravko Bojić PDF
Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o izvršenju i obezbeđenju 15. oktobar 2018. narodni poslanik Sreto Perić PDF
Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o radu 15. oktobar 2018. narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 15. oktobar 2018. narodni poslanik Vjerica Radeta PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o presađivanju ljudskih organa 15. oktobar 2018. narodni poslanik Ružica Nikolić PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije 15. oktobar 2018. narodni poslanik Nataša Jovanović PDF
Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika 16. oktobar 2018. narodni poslanik Aleksandar Stevanović PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru 16. oktobar 2018. narodni poslanik Aleksandar Stevanović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 16. oktobar 2018. narodni poslanik Saša Radulović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu 17. oktobar 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika 17. oktobar 2018. narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nenad Čanak, Nataša Mićić, Nada Lazić, Olena Papuga, dr Žarko Korać, Bajro Gegić i Nenad Milić PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o budžetskom sistemu 18. oktobar 2018. narodni poslanik Nenad Božić PDF
Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika 18. oktobar 2018. narodni poslanik Nenad Božić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene 26. oktobar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 2. novembar 2018. narodni poslanik Žika Gojković PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju 6. novembar 2018. narodni poslanik Balša Božović PDF
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda 9. novembar 2018. narodni poslanik Katarina Rakić PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša 13. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o povraćaju imovine i obeštećenju 19. novembar 2018. narodni poslanik Žika Gojković PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora) 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora) 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora) 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora) 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja 19. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja 20. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja 20. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane 20. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta 20. novembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 27. novembar 2018. narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 4. decembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke 7. decembar 2018. Vlada Republike Srbije PDF , DOC