Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izboru narodnih poslanika 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izboru predsednika Republike 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama 23. mart 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica 12. maj 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o elektronskim medijima 9. mart 2021. narodni poslanik Marijan Rističević PDF
Predlog zakona o izmeni zakona o oružju i municiji 10. januar 2022. narodni poslanik Marijan Rističević PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 13. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe 21. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o lokalnim izborima 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o Memorijalnom centru genocida nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941- 1945) 26. novembar 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje 14. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnovanju Međunarodne investicione banke 30. decembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom angažmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA i UNICREDIT BANK AG, kao Aranžera, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA, kao Prvobitnih zajmodavaca, UNICREDIT BANK AG, kao Agenta i BNP PARIBAS SA, kao ESA Agenta 17. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, za realizaciju Programa čvrstog otpada u Srbiji 30. decembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.R. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima 30. decembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 30. decembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 14. januar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 30. decembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu 30. decembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC