Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 10. april 2018. Advokatska komora Srbije Predlog PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 17. jul 2017. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog izmene Krivičnog zakonika Republike Srbije 3. maj 2017. Fondacija Tijana Jurić Predlog PDF
Predlog deklaracije o osudi rehabilitacije pripadnika okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili učestvovali u izvršenju ratnih zločina 19. oktobar 2017. Grupa od 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije Deklaracija PDF
Predlog deklaracije protiv nasilja i govora mržnje 15. maj 2018. Grupa od 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije Deklaracija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica koje su dovele do katastrofalnog stanja u kome se trenutno nalaze mediji u Republici Srbiji i utvrđivanja odgovornosti Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 31. decembar 2018. Grupa od 22 narodna poslanika Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti zbog kojih je došlo do dramatičnog porasta nasilja nad Srbima i nealbanskim stanovništvom na severu AP Kosovo i Metohija u periodu od 2013. godine do danas 14. decembar 2017. grupa od 43 narodna poslanika Odluka PDF
Predlog za razrešenje Vjerice Radete sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 30. jul 2018. Grupa od 60 narodnih poslanika Predlog PDF
Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata 14. novembar 2016. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, prof. dr Miladin Ševarlić, mr Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović Rezolucija PDF
Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti porodice u Srbiji 17. oktobar 2017. narodni poslanici Boško Obradović, Marija Janjušević, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika 13. oktobar 2017. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o zaštiti ćirilice i očuvanju književnog i kulturnog blaga srpskog jezika nastalog na latinici 13. oktobar 2017. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić Deklaracija PDF
Predlog deklaracije Narodne skupštine o zaštiti Srba u rasejanju i regionu 14. septembar 2017. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević i prof. dr Miladin Ševarlić Deklaracija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica vezanih za prebijanje novinara na dan polaganja predsedničke zakletve 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja ispravnosti stranih vakcina 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa radom REM-a u toku izbornih kampanja 2014, 2016, 2017. i 2018. godine 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević , dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom Studija B 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević , dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa poslovanjem kompanije "Tenis" i davanjem prvenstva zakupa zemljišta ovoj kompaniji 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević , dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa radom RTV-a 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa neisplaćenim dnevnicama za ratne vojne veterane 14. septembar 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović i Zoran Radojičić Odluka PDF