Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Izveštaj o razmatranju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2017. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Godišnjeg izveštaja Komisije za hartija od vrednosti za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2017. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izmena i dopuna Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izmena i i dopuna Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2017. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izmene Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2015. godinu sa Predlogom zaključka 7. septembar 2016. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 31. avgust 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2015. godinu sa Predlogom zaključka 7. septembar 2016. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 31. jul 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 5. oktobar 2017. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu, sa Predlogom zaključka 27. mart 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2015. godinu sa Predlogom zaključka 22. septembar 2016. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 14. septembar 2017. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Republičke komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine sa Predlogom zaključka 31. jul 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Zdravstvenog saveta Srbije za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 24. januar 2018. Odbor za zdravlje i porodicu Zaključak PDF