Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Beograd

Sreda, 17. decembar 2008.

Treća sednica Odbora za međunacionalne odnose

Odbor za međunacionalne odnose održao je Treću sednicu 17. decembra, u Palati Srbija, u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava.Odbor za međunacionalne odnose održao je Treću sednicu 17. decembra, u Palati Srbija, u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miletić Mihajlović, a sednici su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić sa saradnicima, predsednici i predstavnici nacionalnih saveta, kao i članovi Radne grupe za izradu Nacrta zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Na sednici je razmatrana radna verzija zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić istakao je da Nacrt zakona u čijoj izradi su učestvovali i predstavnici nacionalnih saveta, reguliše način izbora i nadležnosti saveta, kao i biračke spiskove. Svrha zakona biće poštovanje razlika između nacionalnih manjina i njihovih specifičnosti. Bitno je da se život nacionalnih zajednica neće svesti na nacionalne savete, koji će biti samo mehanizmi kojima će se pokušati operacionalizacija svih oblika manjinskih samouprava, naglasio je Čiplić.

Odbor je razmatrao radnu verziju zakona sa prisutnim gostima. Članovi Odbora su se složili, na osnovu analize teksta, da je radna verzija dobro polazište za dalju proceduru usvajanja ovog zakona.

U nastavku sednice, članovi Odbora usvojili su Predlog odluke o obrazovanju Pododbora za razmatranje pitanja u vezi sa unapređenjem položaja Roma i implementacijom Dekade Roma. Odbor je podržao i Zahtev za podršku osnivanju romske nacionalne satelitske televizije i televizije u kablovskoj mreži.

Beograd: Foto galerija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

Popunite formular i pošaljite poruku

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.