12. novembar 2019. Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

12. novembar 2019. Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Utorak, 12. novembar 2019.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za utorak, 12. novembar 2019. godine, sa početkom u 10 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Neđo Jovanović, Milija Miletić, Miodrag Linta, Nemanja Radojević i Đorđe Vukadinović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe, koji je podnela Vlada.
 8. Lista kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku;
 9. Lista kandidata za tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku;
 10. Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
 11. Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 8, 9. i 10. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština je započela i do kraja dana zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7, koje je obrazložio potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović.

Drugog dana rada, 13. novembra, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Listi kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, Listi kandidata za tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije i o Predlogu odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti.

Predložena akta obrazložili su predstavnici predlagača Snežana B. Petrović, predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

U nastavku sednice, Narodna skupština obavila je i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je obrazložio predstavnik predlagača, potpredsednik Narodne skupštine i član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Veroljub Arsić.

Trećeg dana rada, 14. novembra, a pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Vladimir Đurić, Đorđe Komlenski, Olena Papuga, dr Danijela Stojadinović, Aleksandar Šešelj, Đorđe Vukadinović i Srbislav Filipović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je, i do kraja dana zaključila, pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić odredio je četvrtak, 14. novembar, sa početkom u 15.30 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Dan za glasanje

U danu za glasanje, 14. novembra, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe.

Narodna skupština izabrala je i predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, na predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Nebojšu Perića. Narodna skupština izabrala je i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, na predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Danijelu Bokan, Miroslava Đošića i dr Sinišu Miloševića.

Narodni poslanici na sednici su usvojili i Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti i Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, a na čije funkcije su izabrani Marija Đorđević i mr Nikola Martinović.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije bio povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.


Video (12)

Utorak, 12. novembar 2019. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 12.11.2019. (I)

Utorak, 12. novembar 2019. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 12.11.2019. (II)

Utorak, 12. novembar 2019. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 12.11.2019. (III)

Utorak, 12. novembar 2019. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 12.11.2019. (IV)

Sreda, 13. novembar 2019. | nastavak Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 13.11.2019.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 7


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31