17. novembar 2012. Učesnici javnog slušanja

17. novembar 2012. Učesnici javnog slušanja

Subota, 17. novembar 2012.

Održano javno slušanje na temu „Zaštita od zloupotrebe dece na internetu“

Javno slušanje na temu „Zaštita od zloupotrebe dece na internetu“, u organizaciji Odbora za prava deteta, održano je 17. novembra u Domu Narodne skupštine.


Predsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za prava deteta mr Nebojša Stefanović, otvarajući javno slušanje, naveo je da savremeno informatičko doba predstavlja veliko dostignuće koje pruža brojne mogućnosti za mlade, ali i da je izvor opasnosti za njihovu bezbednost i da ih je potrebno zaštiti od raznih vrsta zloupotrebe na internetu. Zato, veoma je bitno dobro zakonski urediti tu oblast i na nacionalnom i na globalnom nivou, ukazao je Stefanović.
Specijani tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković upoznao je prisutne sa izazovima računarskog kriminala i opasnostima od zloupotrebe dece u Srbiji, predstavljajući rezultate rada, kao i dalje korake u prevenciji i postupanju državnih organa po pitanju visokotehnološkog kriminala.
Globalne izazove i strategije za podizanje bezbednosti dece na internetu izložila je zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji Lesli Miler.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ukazao je prisutnima da zaštita dece od zloupotebe na internetu ne treba da bude samo krivično-pravna, već da ih treba zaštititi i od svakodnevnih sadržaja mržnje, netolerancije i poziva na nasilje, koji utiču na formiranje mladih ličnosti, dok je poverencica za ravnopravnost dr Nevena Petrušić naglasila da je prevencija ključna i da ova ozbiljna tema opasnosti od zloupotrebe dece na internetu treba da se nađe i u nastavnim programima na fakultetima koji obrazuju ljude koji će raditi sa mladima.
Zamenica zaštitnika građana Tamara Lukšić Orlandić naglasila je prednosti dosupnosti digitalne tehnologije za decu, ali i potrebe obuke dece za bezbedno korišćenje tehnologije, jer sve ono što se dešava u virtuelnom svetu, ima posledice u realnom svetu.
Direktorka NVO Centar za prava deteta Ivana Stevanović predstavila je nacrt Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja u pornografiji i prostituciji, zloupotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija, u čijoj izradi su učestvovali predstavnici ministarstva, civilnog društva i medija.
Predstavnice Telekoma Jelena Stojanović i Telenora Ivana Matijević, govorile su o odgovornosti i ulozi ova dva provajdera u zaštiti dece od zloupotrebe na internetu i ukazale na servise i usluge koje oni nude za filtriranje sadržaja i ograničenje pristupa deci na internetu.
Učesnici javnog slušanja, narodni poslanici, predstavnici ministarstava, civilnog sektora, međunarodnih organizacija, kao i predstavnici osnovnih, srednjih škola i fakulteta, složili su se da život dece u savremenom informatičkom društvu pruža velike prednosti za njihov razvoj, obrazovanje i kvalitetan život, ali da otvara i brojne izazove i opasnosti za njihovu bezbednost.
Predsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za prava deteta mr Nebojša Stefanović ocenio je da je zajednički stav učesnika da su veoma bitni zakonski okvir i strategije na nacionalnom i globanom nivou za zaštitu dece od zloupotrebe na internetu, uz jačanje preventivnih programa i saradnje državnih institucija sa roditeljima, obrazovnim institucijama i civilnim sektorom.


Odbori vezani za ovu aktivnost