Četvrtak, 28. oktobar 2010.

Druga sednica Radne grupe za izradu Predloga zakona o Matici iseljenika Srbije

Na sednici od 28.oktobra članovi Radne grupe za izradu Predloga zakona o Matici iseljenika Srbije razmatrali su radnu verziju teksta zakona o Matici iseljenika.Na sednici od 28.oktobra članovi Radne grupe za izradu Predloga zakona o Matici iseljenika Srbije razmatrali su radnu verziju teksta zakona o Matici iseljenika.

U radu su učestvovali članovi Radne grupe iz reda narodnih poslanika, predstavnici ministarstava dijaspore, finansija, prosvete i kulture, kao i predstavnik Matice iseljenika Srbije.

Predstavnici Ministarstva dijaspore apelovali su na kolege iz drugih ministarstava, koji su članovi ove Radne grupe, da se priključe izradi teksta zakona, s obzirom da ovo ministarstvo nema dovoljno iskustva u izradi zakonskih predloga, a kako bi se došlo do što kvalitetnijeg teksta zakona. Narodni poslanici izneli su više primedbi na pojedine odredbe predloženog teksta, pre svega u odnosu na ulogu i nadležnosti koje se zakonom daju Ministarstvu dijaspore. Rečeno je da Matica gubi svoju samostalnost, broj zaposlenih u Matici je mali, smanjuje se broj članova Upravnog odbora, a kritikovan je i način imenovanja direktora, način finansiranja, terminološka neusaglašenost ovog teksta sa donetim zakonima i Ustavom Republike Srbije. Primedbe su upućene na način kojim se definišu prava i obaveze, kako Matice tako i resornog ministarstva, pa tako, prema mišljenju jednog broja narodnih poslanika, Maticu dovodi u položaj agencije ministarstva, s obzirom da direktora imenuje Vlada, kao i 4 od 5 članova Upravnog odbora. Ocenjeno je da ovakvim rešenjima Matica gubi svoju samostalnost, kao i da je potrebno omogućiti rad organizaciji koja se bavi pitanjem iseljeništva već 60 godina. U raspravi je izneto i to da je potrebno definisati organizacioni status Matice, kako bi mogla da bude finansirana iz budžeta Republike Srbije. Članovi Radne grupe su se složili da je od velike važnosti imati stav Ministarstva spoljnih poslova u vezi sa ovim zakonom, kao i da je potrebno jasno precizirati terminologiju koja se u njemu koristi, što se posebno odnosi na termin iseljenika, koji aktuelni zakonski propisi u zemlji ne poznaju. Ukazano je i na potrebu usklađivanja ovog zakona sa Zakonom o kulturi u delovima koji se odnose na Srbe koji žive u inostranstvu, ali i zakonima iz oblasti prosvete i donetim pravilnicima Ministarstva prosvete kojima se reguliše pitanje školovanja na srpskom jeziku u inostranstvu. Takođe, razmatrao se i predloženi broj članova Upravnog odbora Matice, u vezi sa čim su članovi Radne grupe izneli stav da je potrebno razmisliti o povečanju broja članova UO kako bi sve institucije sa kojima Matica blisko sarađuje bile ravnomerno zastupljene u istom.

Do kraja rada članovi Radne grupe složili su se da je neophodno pribaviti stav i mišljenje Ministarstva spoljnih poslova o ovom zakonu, uskladiti terminilogiju sa postojećim zakonima i Ustavom i u roku od deset dana dostaviti u pisanoj formi sve komentare i predloge kako bi bili inkorporirani u nacrt teksata o kome će se razgovarati na sledećoj sednici Radne grupe.

Sednici je predsedavao Janko Veselinović, predsedavajući Radne grupe.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2