Utorak, 10. februar 2009.

Druga sednica Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom je na sednici održanoj 10. februara razmatrao predloge zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, o prestanku važenja Zakona o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi.Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom je na sednici održanoj 10. februara razmatrao predloge zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, o prestanku važenja Zakona o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi. Odbor je takođe razmarao i poziv za učešće na seminaru za zvaničnike iz Srbije iz oblasti ekonomskog i trgovinskog menadžmenta pod pokroviteljtvom Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine, koji se održava u Kini od 4. do 17. marta 2009. godine.

U ime predlagača, članovima Odbora predloge zakona predstavili su predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Predlogom zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju vrši se uslađivanje domaćeg zakondavstva sa propisima Svetske trgovinske organizacije i evropske unije, a Predlogom zakona o prestanku važenja Zakona o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova povećeva se efikasnost izvoza i prenose nadležnosti sa ovog tela na Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji predstavlja bilateralni sporazum kojim se dalje jača saradnja između Republike Srbije i Republike Rumunije kao članice Evropske unije, dok Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi predstavlja tipičan tehnički sporazum kojim se regulišu prava i obaveze zaposlenih u Sekretarijatu i same zemlje domaćina tj. Kraljevine Belgije.

Nakon kraće rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova sve predloge zakona u načelu.

U nastavku rada, članovi Odbora odlučili su da uzmu učešće na seminaru iz oblasti ekonomskog i trgovinskog menadžmenta pod pokroviteljtvom Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine, koji se održava u Kini od 4. do 17. marta 2009. godine. Dogovoreno je da delegaciju Odbora čini pet članova.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miloš Jevtić.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
utorak, 22. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja