10. novembar 2020. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

10. novembar 2020. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Utorak, 10. novembar 2020.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Republike Srbije u 2020. godini za utorak, 10. novembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Marković i Đorđe Milićević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je, na osnovu Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata pre isteka vremena na koje je izabrana, narodnoj poslanici Mariji Jovanović, danom podnošenja ostavke.

Saglasno član 97. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine na sednici je prihvaćen Predlog predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića da se produži vreme rasprave o 1. tački dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, u trajanju od deset sati za poslaničke grupe.

U nastavku rada, Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red sednice:

  1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu, koji je podnela Vlada.
Prvu i jedinu tačku dnevnog reda sednice, narodnim poslanicima, obrazložio je predstavnik predlagača ministar finansija Siniša Mali.

Narodna skupština započela je i vodila načelni pretres o tački 1. dnevnog reda sednice.

Tokom sednice, Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno – budžetska i mandatno –imunitetska pitanja i shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Oliveri Ognjanović sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU i narodnim poslanicima Nini Pavićević i Vojislavu Vujiću izabranih sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je načelni pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu.

Drugog dana rada, 12. novembra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Milićević i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, narodna poslanica Nina Pavićević položila je zakletvu, imajući u vidu da to nije učinila prilikom verifikacije mandata na sednici Narodne skupštine.

Drugog dana rada, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o jedinoj tački dnevnog reda.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i pojedinostima o jedinoj tački dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić odredio je 12. novembar, sa početkom u 11.35 časova, kao Dan za glasanje o tački dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština prihvatila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu, koji je podnela Vlada.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tački dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.


Foto galerija


Video (4)

Utorak, 10. novembar 2020. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 10.11.2020.(I)

Utorak, 10. novembar 2020. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 10.11.2020.(II)

Utorak, 10. novembar 2020. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 10.11.2020.(III)

Utorak, 10. novembar 2020. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 10.11.2020.(IV)Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4