18. april 2019. Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

18. april 2019. Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Četvrtak, 18. april 2019.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za četvrtak, 18. april 2019. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, dr Predrag Jelenković, Bojan Torbica i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda kliriniškog načina plaćanja, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO, u Srbiji, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o upravljanju aerodromima, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i
 18. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Aleksandra Markovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Đorđe Milićević obavestio je narodne poslanike da su na sednicu pozvani svi članovi Vlade.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Predloge zakona obrazložili su ministar finansija Siniša Mali, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 19. aprila, Narodna skupština nastavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Do kraja dana, narodni poslanici završili su zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 18. dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Trećeg dana rada, 23. aprila, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Miljan Damjanović, Jelena Žarić Kovačević, Novica Tončev i Marijan Rističević , zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Tokom sednice, predsedavajući sednici prof. dr Vladimir Marinković pozdravio je u ime narodnih poslanika i u svoje lično ime studente desete generacije polaznika obrazovnog programa Politikas, koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale.

Do kraja dana, narodni poslanici obavili su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, Predlogu zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca.

Četvrtog dana rada, 24. aprila, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković odredio je četvrtak, 25. april, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 25. aprila 2019. godine, narodni poslanici usvojili su većinom glasova Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda kliriniškog načina plaćanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO, u Srbiji, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o upravljanju aerodromima.

Narodna skupština usvojila je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

Takođe, usvojeni su i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.


Video (15)

Četvrtak, 18. april 2019. | Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 18.04.2019.(I)

Četvrtak, 18. april 2019. | Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 18.04.2019.(II)

Četvrtak, 18. april 2019. | Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 18.04.2019.(III)

Četvrtak, 18. april 2019. | Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 18.04.2019.(IV)

Petak, 19. april 2019. | nastavak Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 19.04.2019.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 10


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
sreda, 25. maj
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja