Utorak, 12. oktobar 2010.

Šesta sednica Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Na sednici od 12. oktobra, članovi Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Češke Republike o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.Na sednici od 12. oktobra, članovi Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Češke Republike o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

S obzirom da na sednici nije bilo kvoruma za odlučivanje, članovi Odbora obavili su samo raspravu o predloženim zakonima, koje su im predstavili predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije menja se i unapređuje postojeći Zakon. Novina je izmeštanje sedišta Fonda iz Beograda u Niš, što će stvoriti mogućnost da Fond otvori svoje filijale na čitavoj teritoriji Srbije. Predlogom se definiše obavljanje poslova konverzije potraživanja u slučajevima kada nije moguće naplatiti potraživanje, uz prethodnu saglasnost Vlade; povećava se obaveza Fonda da se kapital održava na 10 milijardi evra, kako bi se ojačala kapitalna baza; preciznije se definiše izdavanje garancija i kredita i omogućava ulaganje u hartije od vrednosti. Takođe, Predlogom se definiše da je Fond u obavezi da resornom Ministarstrvu dostavlja izveštaje o radu četiri puta godišnje.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije predviđa izmeštanje sedišta Agencije iz Beograda u centralnu Srbiju, uz mogućnost otvaranja filijala Agencije. Predlogom se omogućava osiguranje izvoznih poslova na domaćem tržištu i proširuje se davanje garancija. Predlog je urađen u skladu sa praksom u svim svetskim ekportno-kreditnim agencijama.

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike definiše saradnju u infrastrukturi. Zaključen je u maju ove godine i odnosi se na revitalizaciju i modernizaciju putnog saobraćaja na železnici na Koridoru 10, na deonici puta Niš-Dimitrovgrad. Zajednička mešovita komisija koja se osniva ovim Protokolom može da predloži u okviru ovog projekta i realizaciju drugih infrastrukturnih projekata. Takođe, Protokolom se obezbeđuje povoljno finansiranje kod Češke kreditne banke za 85 procenata vrednosti projekta.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji potpisan je u maju ove godine i njime se definiše institucionalni okvir za unapređenje saradnje. Inicijativu za potpisivanje pokrenula je egipatska strana, opšteg je tipa i u skladu sa tržišnim principima obe zemlje. Kada bude ratifikovan prestaće da važi sadašnji Sporazum koji je potpisan šezdesetih godina prošlog veka.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Češke Republike o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja predstavljaju standardnu formu Sporazuma sa zemljama sa kojima se uzajamno ulaže. Suština oba predloga je zaštita uzajamnog ulaganja i zaštita od mera sa efektom eksproprijacije.

U raspravi o predloženim zakonima najviše pažnje posvećeno je predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije i o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije. Članovi Odbora pohvalili su rad obe institucije istakavši da je potrebno povećati njihov kapital kako bi sredstva namenjena podsticaju industrije i izvoza bila adekvatna.

U nastavku rada predsednik Odbora obavestio je članove Odbora o poseti parlamentarnog odbora EFTA Narodnoj skupštini krajem oktobra i pozvao ih da prisustvuju sastanku sa njima.

Sednici je predsedavao Miloš Jevtić, predsednik Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2