Ponedeljak, 15. mart 2010.

Četvrta sednica Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Na sednici održanoj 15. marta, članovi Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom razmatrali su Predlog carinskog zakona u pojedinostima.Na sednici održanoj 15. marta, članovi Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom razmatrali su Predlog carinskog zakona u pojedinostima.

Odbor je podneo dva amandmana na članove 216. i 35. Predloga zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miloš Jevtić.


Odbori vezani za ovu aktivnost