24. novembar 2020. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

24. novembar 2020. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Utorak, 24. novembar 2020.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 24. novembar, sa početkom u 10.00 časova.


Narodni poslanici minutom ćutanja odali su počast upokojenom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, Njegovoj svetosti gospodinu Irineju.

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Milićević, Mirsad Hodžić, Dragan Marković, Nebojša Bakarec, Đuro Perić i Samira Ćosović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V“, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II“, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 14. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS);
 15. Predlog Odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS);
 16. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija;
 17. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPAS;
 18. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine;
 19. Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i
 20. Predlog odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama od 1. do 5, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 6. do 12. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 13. do 19. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o tačkama od 1. do 5. dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koje je podnela Vlada.

Predložene zakona narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali.

U toku dana, Narodna skupština konstatovala je prestanak mandata narodnim poslanicima Mariji Leković, Aleksandru Šapiću i Aleksandri Čamagić, pre isteka vremena na koji su birani, danom podnošenja ostavke.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o tačkama od 1. do 5. dnevnog reda sednica.

Drugog dana rada, 25. novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 6. do 12. dnevnog reda sednice.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali.

Tokom sednice, Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno – budžetska i mandatno –imunitetska pitanja i shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Marini Mirković, Mini Kitanović i Nikoli Kožoviću, izabranih sa Izborne liste ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU. Zakletvu je položio i narodni poslanik Dragomir Karić, kome je mandat potvrđen na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V“, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II“, Predlogu zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koje je podnela Vlada.

Trećeg dana rada, 26. novembra, a pre prelaska na dnevni red predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Šaip Kemberi, Đorđe Milićević i Janko Langura zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 13. do 19. dnevnog reda sednice.

Tokom sednice Narodna skupština završila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), Predlogu Odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPAS, Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i Predlogu odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.

Nakon pretresa o tačkama od 13. do 19. dnevnog reda sednice, narodni poslanici vodili su i zaključili jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a za čiji je izbor predložena Brankica Janković.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić odredio je 26. novembar, sa početkom u 19.05 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je sve tačke dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.


Video (3)

Utorak, 24. novembar 2020. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 24.11.2020. (I)

Utorak, 24. novembar 2020. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 24.11.2020. (II)

Utorak, 24. novembar 2020. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 24.11.2020. (III)Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
ponedeljak, 15. april
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja