Odbori

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Poslanik nije pronađen

Aktivnosti odbora

33. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Sreda, 17. februar 2016. |

Na sednici održanoj 17. februara, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, koji je podnela Vlada.