Odbori

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Poslanik nije pronađen

Aktivnosti odbora

17. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Utorak, 28. januar 2014. |

Odbor je na sednici održanoj 28. januara, razmotrio i prihvatio predlog Vlade za davanje saglasnosti Odbora za odbranu i unutrašnje poslove za privremenu primenu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNFIL), do njegovog stupanja na snagu.