Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka Mesto Godište
GLIŠIĆ VLADAN - Aranđelovac 1970.