Poslaničke grupe prijateljstva

Poslaničke grupe prijateljstva su skupštinska tela koja se mogu obrazovati u Narodnoj skupštini za unapređenje odnosa i saradnje naše države sa drugim državama na principu dobrovoljnosti. Prilikom osnivanja poslaničke grupe prijateljstva, polazi se od uzajamno izraženih interesa za ostvarivanje i razvoj saradnje između parlamenata.

Prijavu za članstvo u poslaničkoj grupi prijateljstva, narodni poslanik podnosi predsedniku Narodne skupštine. Odbor za inostrane poslove donosi odluku o formiranju i određuje predsednika i članove poslaničkih grupa prijateljstava, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju članstva u poslaničkim grupama prijateljstva.


Poslaničke grupe prijateljstva - Zambija

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka Mesto Godište
ARSIĆ VEROLjUB SNS Požarevac 1969.
BIRMANČEVIĆ dr BOBAN SNS Šabac 1969.
KARADžIĆ ANA PS Beograd 1988.
KARIĆ DRAGOMIR PSSBK Beograd 1949.
KEBARA LUKA (predsednik) SNS Beograd 1994.
MIJATOVIĆ dr MILORAD SDPS Novi Sad 1947.
MILOJEVIĆ MILOSAV SNS Aranđelovac 1954.
RAJIĆ PREDRAG SNS Novi Sad 1987.
STOJMIROVIĆ prof. dr LjUBIŠA SNS Crna Trava 1950.
TORBICA BOJAN PS Temerin, Bački Jarak 1974.