Pokret snaga Srbije – BK

adresa: Terazije 28, sprat III, 11 000 Beograd
telefon: +381 (0)11 4141-057
internet stranica: www.snagasrbije.com
e-mail: pokret@snagasrbije.com

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka Mesto Godište
KARIĆ DRAGOMIR PSSBK Beograd 1949.
KARIĆ MILANKA PSSBK Beograd 1957.