Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) predstavlja parlamentarnu dimenziju najstarije panevropske organizacije. Prvo zasedanje Skupštine održano je 10. avgusta 1949. godine. Od tada ona je bila inicijator najvažnijih aktivnosti i osnovna pokretačka snaga Saveta Evrope.

Parlamentarna skupština osnovana je radi promocije demokratskih vrednosti i zaštite ljudskih prava.Okuplja parlamentarce iz 47 država članica i 5 država koje imaju status posmatrača.Svaka država, shodno svojoj veličini, ima od 2 do 18 predstavnika u Parlamentarnoj skupštini. Parlamentarna skupština zaseda četiri puta godišnje, dok se između zasedanja održavaju sastanci radnih tela.

Naša zemlja je punopravni član od 2003. godine.

Više informacija o organizaciji na: www.assembly.coe.int

Dokument: Rezolucija 1782 (2011) -Investigation of allegations of inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo

Aktivnosti

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u PS SE učestvovala je na januarskom zasedau ove organizacije, u Strazburu, od 27. do 31. januara 2014. godine. Parlamentarnu delegaciju predvodila je Aleksandra Đurović, a u delegaciji su bili narodni poslanici Miloš Aligrudić, Katarina Rakić, Stefana Miladinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Vladimir Ilić i Svetislava Bulajić. Na sastanku Političkog komiteta PS SE, za novog izvestioca o situaciji na Kosovu izabran je Augustin Konde iz Španije. Tokom januarskog zasedanja, narodna poslanica Vesna Marjanović izabrana je za potpredsednicu Potkomiteta za kulturu, kulturnu raznolikost i baštinu PS SE.

 • Na sastanku Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije PS SE, održanom od 2. do 6. decembra 2013. godine u Parizu, usvojen je Izveštaj zamenice člana stalne delegacije Narodne skupštine pri PS SE Vesne Marjanović o kulturnom nasleđu u Evropi.

 • Delegacija Narodne skupštine učestvovala je na sastanku Biroa i Stalnog komiteta PS SE 21. i 22. novembra 2013. godine u Beču. Na sastanku Stalnog komiteta PS SE jednoglasno je usvojeno mišljenje o Nacrtu Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudskim organima, a u raspravi je učestvovala i Aleksandra Đurović, šef Stalne delegacije Narodne skupštine. Tom prilikom je podsetila članove Stalnog komiteta na izveštaj i rezoluciju Dika Martija o nehumanom postupanju prema ljudima i nelegalnoj trgovini ljudskim organima, januara 2011. Predložila je da Parlamentarna skupština, organ koji je usvojio rezoluciju Dika Martija, zatraži od Specijalne istražne grupe EULEKS-a da podnese izveštaj o svom radu. U delegaciji Narodne skupštine bila je i Nataša Vučković.

 • Članica stalne delegacije Narodne skupštine u PS SE Nataša Vučković izabrana je za izvestioca PS SE za izveštaj i rezoluciju o sprečavanju uvođenja neprimerenih ograničenja za rad NVO u Evropi, na sastanku Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava PS SE, 6. novembra 2013. godine u Parizu.


 • Stalna delegacija Narodne skupštine u PSSE učestvovala je na jesenjem zasedanju ove organizacije u Strazburu, od 30. septembra do 4. oktobra 2013. godine.
  Našu parlamentarnu delegaciju je predvodila Aleksandra Đurović, šef stalne delegacije, a u delegaciji su bili i Stefana Miladinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Miloš Aligrudić, Vladimir Ilić i Svetislava Bulajić.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, učestvovala na junskom zasedanju ove organizacije, od 24. do 28. juna 2013. godine, u Strazburu. Delegaciju Narodne skupštine predvodila je Aleksandra Đurović, a članovi delegacije bili su narodni poslanici Nataša Vučković, Miloš Aligrudić, Vesna Marjanović, Stefana Miladinović, Svetislava Bulajić i Katarina Rakić.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, učestvovala na prolećnom zasedanju ove organizacije, od 22. do 26. aprila 2013. godine, u Strazburu. U okviru zasedanja usvojen je i Izveštaj o napretku sprovođenja Rezolucije 1912 o “Situaciji na Kosovu i ulozi Saveta Evrope”. Delegaciju Narodne skupštine predvodila je Aleksandra Đurović, a članovi delegacije bili su narodni poslanici Nataša Vučković, Miloš Aligrudić, Vesna Marjanović, Stefana Miladinović, Svetislava Bulajić i Katarina Rakić.

 • Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope je na zasedanju, 19. marta 2013. godine, u Parizu jednoglasno usvojio predlog Rezolucije i Izveštaj Alternativne krivične sankcije, koji je predložila Nataša Vučković, narodna poslanica i članica stalne delegacije Narodne skupštine u PSSE.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope učestvovala na januarskom zasedanju od 21. do 25. januara 2013. godine, u Strazburu. Delegaciju Narodne skupštine činili su narodni poslanici Nataša Vučković, Miloš Aligrudić, Vesna Marjanović, Stefana Miladinović, Svetislava Bulajić, Elvira Kovač, Saša Milenić, Đorđe Milićević, Vladimir Ilić i Aleksandra Đurović.

  Prvog dana zimskog zasedanja PSSE, zamenica člana delegacije Aleksandra Đurović izabrana je za potpredsednicu ove organizacije, dok su drugog dana rada, članovi delegacije Miloš Aligrudić i Nataša Vučković izabrani za predsednika Podkomiteta za spoljne poslove PSSE i za predsednicu Komiteta za pravila procedure i mandatna pitanja. Takođe, zamenica člana delegacije Vesna Marjanović izabrana je u Biro socijalističke grupe.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope učestvovala u radu oktobarskog zasedanja ove organizacije od 1. do 5.oktobra 2012.godine, u Strazburu. Delegaciju Narodne skupštine činili narodni poslanici Ljubica Vasić, Nataša Vučković, Miloš Aligrudić, Vesna Marjanović, Stefana Miladinović i Radojko Obradović.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koju je predvodio prof. dr Dragoljub Mićunović, šef delegacije, u sastavu: Miloš Aligrudić, Nataša Vučković i Elvira Kovač, učestvovala je na Trećem redovnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u Strazburu, od 25. do 29. juna 2012. godine.
 • U Tirani su 24. i 25. maja održani sastanci Biroa i Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u čijem radu je učestvovala Nataša Vučković, potpredsednica Parlamentarne skupštine i članica stalne delegacije Narodne skupštine. Stalni komitet Parlamentarne skupštine usvojio je i izveštaj Ad hok komiteta za posmatranje izbora u Srbiji.
 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koju je predvodio šef delegacije prof. dr. Dragoljub Mićunović učestvovala je na januarskom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u Strazburu, od 23. do 27. januara 2012. godine. Prvog dana zasedanja PSSE je izabrala novog predsednika Žan Klod Minjona (Republika Francuska) a za jednog od potpredsednika PSSE izabrala Natašu Vučković, članicu delegacije Republike Srbije. Trećeg dana rada, 25. januara, PSSE usvojila je Rezoluciju 12813 o Poštovanju dužnosti i obaveza Srbije, koju su predložili izvestioci Monitoring komiteta PSSE Davit Harutinijan i Indrek Sar.
 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koju je predvodio šef delegacije prof. dr. Dragoljub Mićunović učestvovala je na oktobarskom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u Strazburu, od 3. do 7. oktobra 2011. godine.
 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koju je predvodio šef delegacije prof. dr. Dragoljub Mićunović učestvovala je na junskom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u Strazburu, od 20. do 24. juna 2011. godine.
 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koju je predvodio prof. dr. Dragoljub Mićunović, šef stalne delegacije, učestvovala je na aprilskom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u Strazburu, od 10. do 15. aprila 2011. godine.
 • Elvira Kovač, zamenik člana Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, potpredsednik Komiteta za kulturu, nauku i obrazovanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, učestvovala je na 66. Generalnoj skupštini Evropskog omladinskog parlamenta, u svojstvu predstavnika PS SE, u Atini, 8. aprila 2011. godine.
 • Miloš Aligrudić, član Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, učestvovao je na sastankuPolitičkog komiteta PS SE, u Parizu, 9. marta 2011. godine.
 • Mevlut Čavušolu, predsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, posetio je Srbiju od 6. do 9. marta, obratio se poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije i vodio odvojene razgovore sa prof. dr Slavicom Đukić-Dejanović, predsednikom Narodne skupštine i šefovima poslaničkih grupa Narodne skupštine, 7. marta 2011. godine.
 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koju je predvodio prof.dr. Dragoljub Mićunović, šef stalne delegacije, učestvovala je na januarskom zasedanju PS SE, u Strazburu, od 23. do 28.januara 2011.godine.

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
ĐUROVIĆ ALEKSANDRA
šef Delegacije
SNS Beograd 1976.
ALIGRUDIĆ MILOŠ
član Delegacije
DSS Beograd 1964.
BULAJIĆ mr SVETISLAVA
zamenik člana Delegacije
LDP Beograd 1964.
ILIĆ mr VLADIMIR
član Delegacije
G17 Požarevac 1963.
JOKSIMOVIĆ JADRANKA
član Delegacije
SNS Beograd 1978.
JOVANOVIĆ ČEDOMIR
član Delegacije
LDP Beograd 1971.
KOVAČ ELVIRA
zamenik člana Delegacije
SVM-VMSZ Zrenjanin 1982.
MARJANOVIĆ VESNA
zamenik člana Delegacije
DS Beograd 1969.
MILADINOVIĆ STEFANA
zamenik člana Delegacije
SPS Beograd, Čukarica 1981.
MILENIĆ SAŠA
zamenik člana Delegacije
ZZŠ Kragujevac 1967.
MILIĆEVIĆ ĐORĐE
član Delegacije
SPS Valjevo 1978.
OBRADOVIĆ RADOJKO
zamenik člana Delegacije
- Zemun 1966.
RAKIĆ KATARINA
zamenik člana Delegacije
SNS Beograd 1979.
VUČKOVIĆ NATAŠA
član Delegacije
DS Beograd 1967.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. decembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja