Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi je uspostavljena 10. maja 2014. godine i predstavlja institucionalizaciju dugogodišnje parlamentarne saradnje dvanaest zemalja učesnica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS JIE) je pokrenut 1996. godine sa ciljem transformacije Jugoistočne Evrope u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima, a kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje na svim nivoima i u oblastima od zajedničkog interesa. U radu PS JIE u svojstvu punopravnih članova učestvuje dvanaest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Republika Srbija se uključila u punom kapacitetu u aktivnosti PS JIE na Samitu u Skoplju održanom u oktobru 2000. godine.

Parlamentarna dimenzija PS JIE je pokrenuta na Konferenciji predsednika parlamenata u Atini, 15-16. oktobra 1997. godine, kada se javila potreba za intenzivnijom saradnjom parlamenata, kao logičan sled već uspostavljene saradnje na vladinom/ministarskom nivou. Parlamentarna dimenzija PS JIE se pre uspostavljanja Parlamentarne skupštine odvijala na nivou sastanaka nacionalnih koordinatora, Radne grupe za unapređenje parlamentarne dimenzije PS JIE, godišnje konferencije predsednika parlamenata zemalja učesnica PS JIE, kao i međunarodnih konferencija na teme od interesa za region JIE.

Stalna delegacija Narodne skupštine ima četiri člana i četiri zamenika člana, a predsednik Delegacije je predsednik Narodne skuštine. Plenarna sednica se održava jednom godišnje u parlamentu koji predsedava PS JIE, dok se sastanci tri generalna odbora održavaju jednom godišnje u parlamentu iz koga je izabran predsednik generalnog odbora. Stručnu i operativnu podršku pruža Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju sa sedištem u Sofiji, Regionalni savet za saradnju sa sedištem u Sarajevu i mreža nacionalnih koordinatora.

Osnovni dokument PS JIE je Povelja o dobrosusedskim odnosima, stabilnosti, bezbednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi, usvojena 2000. godine u Bukureštu.

Osnivački akt Parlamentarne skupštine je Deklaracija o formiranju Parlamentarne skupštine PS JIE, usvojena 10. maja 2014. godine u Bukureštu.

Aktivnosti


 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi učestvovala na 6. Plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine PSJIE, 21. i 22. juna 2019. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U Delegaciji Narodne skupštine su bili članovi Delegacije dr sci. med. Darko Laketić i Marko Parezanović.

 • Zamenik člana stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE Marko Parezanović učestvovao na sastanku Generalnog odbora za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu Parlamentarne skupštine PSJIE, održanom 16. i 17. juna 2019. godine u Ankari, Republika Turska.

 • Član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE dr sci. med. Darko Laketić učestvovao na sastanku Generalnog odbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine PSJIE, 10. i 11. maja 2019. godine u Skoplju.

 • Zamenik člana stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PS JIE Marko Parezanović učestvovao na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku Parlamentarne skupštine PS JIE, 22. i 23. februara 2019. godine u Podgorici.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS PSJIE), na čelu sa šefom Delegacije predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković, učestvovala je na Petoj plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine PSJIE, održanoj 13. i 14. aprila 2018. godine, u Ljubljani, Republika Slovenija.

 • Član stalne Delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE dr sci. med. Darko Laketić učestvovao na sastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine PSJIE, 16. i 17. marta 2018. godine na Bledu, Republika Slovenija.

 • Zamenik člana stalne Delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE Marko Parezanović učestvovao na sastanku Generalnog odbora za ekonomiju, infrastrukturu i energetiku Parlamentarne skupštine PSJIE, 9. i 10. marta 2018. godine u Istanbulu, Turska.

 • Član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE, narodni poslanik dr Darko Laketić učestvovao je na sastanku Generalnog odbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine PSJIE, održanom 2. i 3. marta 2018. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

 • Zamenik člana stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE, narodni poslanik Marko Parezanović učestvovao je na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku Parlamentarne skupštine PSJIE, održanom 23. i 24. februara 2018. godine u Podgorici, Crna Gora.

 • Član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE dr Darko Laketić učestvovao je na sastanku Stalnog odbora PS PSJIE koji je, u okviru slovenačkog predsedavanja Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, održan u Ljubljani, 16. decembra 2017. godine.

 • U okviru hrvatskog predsedavanja Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, u Zagrebu je održano plenarno zasedanje Parlamentarne skupštine PSJIE od 8. do 10. juna 2017. godine. Plenarnom zasedanju prisustvovale su potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić i Ljupka Mihajlovska, članica delegacije.

 • Marko Parezanović, zamenik člana u stalnoj delegaciji Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, učestvovao je na sastanku Stalnog odbora PS PSJIE, koji je, u okviru hrvatskog predsedavanja Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, održan u Opatiji, 20. maja 2017. godine.

 • Članica Delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi Ljupka Mihajlovska učestvovala je na sastanku Generalnog komiteta PS PSJIE za društveni razvoj, obrazovanje i nauku, koji je održan 21. aprila 2017. godine u Istanbulu.

 • Potpredsednica Narodne skupštine i zamenica člana u stalnoj delegaciji Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Gordana Čomić učestvovala je na sastancima Generalnog komiteta PS PSJIE za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu i Komiteta za pravosuđe, unutrašnje poslove i saradnju u oblasti bezbednosti, održanih 17. i 18. marta 2017. godine u hrvatskom Saboru, u okviru hrvatskog predsedavanja Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi.

 • Potpredsednica Narodne skupštine i zamenica člana u stalnoj delegaciji Narodne skupštine u PS PSJIE Gordana Čomić, 3. decembra 2016. godine, učestvovala je na sastanku Stalnog odbora PS PSJIE, koji se, u okviru hrvatskog predsedavanja Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi održao u hrvatskom Saboru, u Zagrebu.

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
GOJKOVIĆ MAJA
šef Delegacije
SNS Novi Sad 1963.
ČOMIĆ GORDANA
zamenik člana Delegacije
DS Novi Sad 1958.
JEVTOVIĆ VUKOJIČIĆ MILANKA
zamenik člana Delegacije
SNS Priboj 1960.
LAKETIĆ DARKO
član Delegacije
SNS Prokuplje 1975.
MIHAJLOVIĆ BRANISLAV
član Delegacije
- Bor 1953.
PAREZANOVIĆ MARKO
zamenik člana Delegacije
SNS Čačak 1986.
VUJIĆ VOJISLAV
član Delegacije
JS Vrnjačka Banja 1975.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 3. mart
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja