Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi je uspostavljena 10. maja 2014. godine i predstavlja institucionalizaciju dugogodišnje parlamentarne saradnje dvanaest zemalja učesnica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS JIE) je pokrenut 1996. godine sa ciljem transformacije Jugoistočne Evrope u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima, a kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje na svim nivoima i u oblastima od zajedničkog interesa. U radu PS JIE u svojstvu punopravnih članova učestvuje dvanaest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Republika Srbija se uključila u punom kapacitetu u aktivnosti PS JIE na Samitu u Skoplju održanom u oktobru 2000. godine.

Parlamentarna dimenzija PS JIE je pokrenuta na Konferenciji predsednika parlamenata u Atini, 15-16. oktobra 1997. godine, kada se javila potreba za intenzivnijom saradnjom parlamenata, kao logičan sled već uspostavljene saradnje na vladinom/ministarskom nivou. Parlamentarna dimenzija PS JIE se pre uspostavljanja Parlamentarne skupštine odvijala na nivou sastanaka nacionalnih koordinatora, Radne grupe za unapređenje parlamentarne dimenzije PS JIE, godišnje konferencije predsednika parlamenata zemalja učesnica PS JIE, kao i međunarodnih konferencija na teme od interesa za region JIE.

Stalna delegacija Narodne skupštine ima četiri člana i četiri zamenika člana, a predsednik Delegacije je predsednik Narodne skuštine. Plenarna sednica se održava jednom godišnje u parlamentu koji predsedava PS JIE, dok se sastanci tri generalna odbora održavaju jednom godišnje u parlamentu iz koga je izabran predsednik generalnog odbora. Stručnu i operativnu podršku pruža Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju sa sedištem u Sofiji, Regionalni savet za saradnju sa sedištem u Sarajevu i mreža nacionalnih koordinatora.

Osnovni dokument PS JIE je Povelja o dobrosusedskim odnosima, stabilnosti, bezbednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi, usvojena 2000. godine u Bukureštu.

Osnivački akt Parlamentarne skupštine je Deklaracija o formiranju Parlamentarne skupštine PS JIE, usvojena 10. maja 2014. godine u Bukureštu.

Aktivnosti

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi učestvovala na 6. Plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine PSJIE, 21. i 22. juna 2019. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U Delegaciji Narodne skupštine su bili članovi Delegacije dr sci. med. Darko Laketić i Marko Parezanović.

 • Zamenik člana stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE Marko Parezanović učestvovao na sastanku Generalnog odbora za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu Parlamentarne skupštine PSJIE, održanom 16. i 17. juna 2019. godine u Ankari, Republika Turska.

 • Član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE dr sci. med. Darko Laketić učestvovao na sastanku Generalnog odbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine PSJIE, 10. i 11. maja 2019. godine u Skoplju.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS PSJIE), na čelu sa šefom Delegacije predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković, učestvovala je na Petoj plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine PSJIE, održanoj 13. i 14. aprila 2018. godine, u Ljubljani, Republika Slovenija.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi učestvovala na 6. Plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine PSJIE, 21. i 22. juna 2019. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U Delegaciji Narodne skupštine su bili članovi Delegacije dr sci. med. Darko Laketić i Marko Parezanović.

 • Zamenik člana stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE Marko Parezanović učestvovao na sastanku Generalnog odbora za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu Parlamentarne skupštine PSJIE, održanom 16. i 17. juna 2019. godine u Ankari, Republika Turska.

 • Član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PSJIE dr sci. med. Darko Laketić učestvovao na sastanku Generalnog odbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine PSJIE, 10. i 11. maja 2019. godine u Skoplju.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS PSJIE), na čelu sa šefom Delegacije predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković, učestvovala je na Petoj plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine PSJIE, održanoj 13. i 14. aprila 2018. godine, u Ljubljani, Republika Slovenija.

 • Zamenik člana stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini PS JIE Marko Parezanović učestvovao na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku Parlamentarne skupštine PS JIE, 22. i 23. februara 2019. godine u Podgorici.

 • Članica stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Olena Papuga učestvovala je na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku 8. i 9. aprila 2016. godine, u Tirani, Albanija.

 • Zamenica člana stalne delegacije Narodne skupštine u PS PSJIE dr Vesna Rakonjac učestvovala na međunarodnoj konferenciji „Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi – regionalne sinergije, strateška saradnja i parlamentarna diplomatija“ i zasedanju Stalnog odbora Parlamentarne skupštine PSJIE, 6. i 7. novembra 2015. godine u Sofiji, Bugarska.

 • Članovi stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS PSJIE) Katarina Rakić, Srđan Kružević i Olena Papuga učestvovali su na 2. Plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine PSJIE, održanoj 22. i 23. maja 2015. godine u Tirani, Albanija.

 • Na sastanku Generalnog odbora za pravdu, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine PS JIE, održanom 22. maja 2015. godine u Tirani, Albanija, članica stalne delegacije Katarina Rakić je konsenzusom svih članova izabrana za predsedavajuću u narednih godinu dana.

 • Članica stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini PS JIE Katarina Rakić učestvovala je na drugom sastanku Ad hoc Radne grupe i sastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine PS JIE koji su se, u okviru albanskog predsedavanja, održali 17. i 18. aprila 2015. godine, u Tirani. Tema sastanka bilo je izjašnjavanje delegacija o predlozima za sedište sekretarijata i budžeta Parlamentarne skupštine PS JIE, i usaglašavanje dnevnog reda za Plenarnu sednicu Parlamentarne skupštine PS JIE, koja će se održati 22. i 23. maja, u Tirani.

 • Član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Srđan Kružević učestvovao je na sastanku Generalnog odbora za ekonomiju, infrastrukturu i energetiku, koji je održan 20. i 21. marta 2015. godine u Sofiji, Bugarska.

 • Članica stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Olena Papuga učestvovala je na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku, koji se održao 26. i 27. februara 2015. godine u Bukureštu, Rumunija.

 • Članica stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Katarina Rakić učestvovala je na sastanku Generalnog odbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbednost, koji se održao 9. i 10. februara 2015. godine u Istanbulu, Turska.
 • Potpredsednica Narodne skupštine i članica Radne grupe Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Gordana Čomić, učestvovala je na prvom sastanku Ad hoc Radne grupe koji je, u okviru albanskog predsedavanja, održan od 7. do 9. novembra 2014. godine u Tirani. Na sastanku je bilo reči o preostalim otvorenim pitanjima sekretarijata i budžeta, u cilju finalizacije institucionalizacije saradnje parlamenata u okviru novouspostavljene Parlamentarne skupštine PS JIE.
 • Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić učestvovao je na Inauguracionoj sednici Parlamentarne skupštine PS JIE, koja je u okviru rumunskog predsedavanja održana u Bukureštu je od 9. do 11. maja 2014. godine. Usvajanjem Deklaracije o inauguraciji Parlamentarne skupštine PSJIE, Poslovnika o radu i Godišnjeg plana rada 2014-2015. zaokružen je proces institucionalizacije parlamentarne saradnje 12 država učesnica PS JIE. Otvorena pitanja sekretarijata i budžeta razmatraće Ad hoc Radna grupa, formirana odlukom predsednika i potpredsednika parlamenata država učesnica PS JIE.

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
GOJKOVIĆ MAJA
šef Delegacije
- Novi Sad 1963.
JEVTOVIĆ VUKOJIČIĆ MILANKA
zamenik člana Delegacije
SNS Priboj 1960.
KRUŽEVIĆ SRĐAN
član Delegacije
JS Novi Sad 1977.
LAZIĆ NADA
zamenik člana Delegacije
LSV Novi Sad 1950.
PAPUGA OLENA
član Delegacije
LSV Kula, Ruski Krstur 1964.
RAKIĆ KATARINA
član Delegacije
SNS Beograd 1979.
RAKONjAC dr VESNA
zamenik člana Delegacije
SNS Kruševac 1967.
VUJIĆ VOJISLAV
zamenik člana Delegacije
JS Vrnjačka Banja 1975.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
utorak, 18. jun

Ceo kalendar događaja