Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije

PSF predstavlja mesto za debate, razmenu predloga i mišljenja o svim temama kao što su: slobode i politička prava, parlamenti i komunikacija, frankofoni ekonomski prostor, obrazovanje, mesto francuskog jezika u međunarodnim organizacijama. U tesnoj saradnji sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije, PSF preduzima akcije na polju interparlamentarne saradnje i razvoja demokratije, usmerene na jačanje solidarnosti među parlamentarnim institucijama i na promovisanje demokratije i vladavine prava.

Jednom godišnje se organizuje plenarno zasedanje.

Naša zemlja je stalni posmatrač od 2008. godine.

Više informacija o organizaciji na: apf.francophonie.org

Аktivnosti

  • Član stalne delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Frankofonije Sabina Dazdarević, učestvovala je na 28. redovnom zasedanju Parlamentarne skupštine Frankofonije za region Evropa u Džerziju, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, od 12. do 16. oktobra 2015. godine.

  • Članica stalne delegacije Narodne skupštine pri PS Frankofonije Sabina Dazdarević učestvovala na 41. redovnom zasedanju PSF u Bernu, Švajcarska, od 8. do 11. jula 2015. godine.

  • Članica stalne delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Frankofonije Sabina Dazdarević, učestvovala je na 27. redovnom zasedanju Parlamentarne skupštine Frankofonije za region Evropa, u Varšavi u Poljskoj, od 28. septembra do 1. oktobra 2014. godine.

  • Član stalne delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Frankofonije Miloš Jovanović, učestvovao na 25. redovnom zasedanju PSF za region Evropa, koje je održano od 19. do 21. novembra 2012. godine, u Montrou, Švajcarska.

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
VUČKOVIĆ NATAŠA
šef Delegacije
DS Beograd 1967.
ANTIĆ ZORAN
član Delegacije
- Jagodina 1962.
BARIŠIĆ dr DRAGANA
član Delegacije
SNS Kruševac 1975.
DAZDAREVIĆ SABINA
član Delegacije
SDA Sandžaka Tutin 1982.