Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti

Parlamentarna skupština Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (PS ODKB) formirana je kao parlamentarna dimenzija ODKB, na inicijativu predsednika parlamenata zemalja Zajednice nezavisnih država – članica ODKB, tokom zasedanja održanog 16. novembra 2006. godine.

Parlamentarna skupština ODKB razmatra pitanja koja se tiču saradnje država članica Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti na međunarodnom planu, kao i u vojno-političkoj, pravnoj i drugim oblastima; priprema odgovarajuće preporuke koje se podnose Savetu ODKB, drugim organima ODKB, kao i nacionalnim parlamentima. Pored toga, PS ODKB usvaja modele zakonskih akata koji imaju za cilj regulisanje pravnih odnosa u nadležnosti ODKB, kao i preporuke u cilju usklađivanja zakonodavstva država članica ODKB i njihovo usklađivanje sa odredbama međunarodnih sporazuma koje su zaključile ove države pod okriljem ODKB i razmatra druga pitanja od značaja za međuparlamentarnu saradnju država članica.

PS ODKB ima tri stalna odbora: Odbor za odbrambena i bezbednosna pitanja, Odbor za politička pitanja i međunarodnu saradnju i Odbor za društveno-ekonomska i pravna pitanja.

Godišnje se uobičajeno održavaju dva plenarna zasedanja.

Punopravne članice PS ODKB su parlamentarne delegacije iz Jermenije, Belorusije, Kazahstana, Kirgizije, Ruske Federacije i Tadžikistana.

Narodna skupština je formirala stalnu delegaciju radi učešća u radu ove organizacije.

http://www.paodkb.ru/

Aktivnosti

  • Stalna delegacija Narodne skupštine učestvovala je na zasedanju Parlamentarne skupštine Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, koje je održano 25. i 26. novembra 2015. godine u Sankt Peterburgu. U sastavu delegacije, u svojstvu posmatrača, bili su Milovan Drecun, šef stalne delegacije Narodne skupštine u PS ODKB i Jasmina Obradović, član delegacije.

  • Šef Stalne delegacije u PS ODKB Milovan Drecun učestvovao je na sednici Komisije za politička pitanja i međunarodnu saradnju i na Radnom sastanku šefova delegacija parlamenata država članica ODKB u PS OEBS, koji su održani 15. i 16. aprila 2015. godine u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija.

  • Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić učestvovao je, u svojstvu posmatrača, na zasedanju Saveta PS ODKB, koje je održano 15. i 16. aprila 2015. godine u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija.

  • Stalna delegacija Narodne skupštine učestvovala je na zasedanju PS ODKB, od 26. do 28. novembra 2014. godine u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija.
    U sastavu delegacije bili su Milovan Drecun, šef delegacije i članovi delegacije Jasmina Obradović i Momir Stojanović.

  • Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić učestvovao je, u svojstvu posmatrača, na zasedanju Saveta PS ODKB, koje je održano 6. novembra 2014. godine u Moskvi, Ruska Federacija.

  • Članovi stalne delegacije Narodne skupštine pri PS ODKB učestvovali su na šestom plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine ODKB u Sankt Peterburgu, 28. novembra 2013. godine. U delegaciji Narodne skupštine bili su narodni poslanici Milovan Drecun, šef delegacije i Jovan Palalić, član delegacije.

  • Šef stalne delegacije Narodne skupštine u PS ODKB Milovan Drecun i član delegacije Jovan Palalić učestvovali su na zasedanju Saveta PS ODKB, 8. oktobra 2013. godine, u Biškeku, Kirgizija.
  • Predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović učestvovao na sastanku saveta Parlamentarne skupštine Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti 11. aprila 2013. godine u Sankt Peterburgu. Sastanku su prisustvovali šef i član Delegacije mr Milovan Drecun i Jovan Palalić

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
DRECUN мr MILOVAN
šef Delegacije
SNS Beograd 1957.
BAJATOVIĆ dr DUŠAN
član Delegacije
SPS Novi Sad 1967.
OBRADOVIĆ JASMINA
član Delegacije
SNS Novi Sad, Futog 1961.
STOJANOVIĆ MOMIR
član Delegacije
SNS Niš 1958.
VUJIĆ VOJISLAV
član Delegacije
JS Vrnjačka Banja 1975.