Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi je uspostavljena 10. maja 2014. godine i predstavlja institucionalizaciju dugogodišnje parlamentarne saradnje dvanaest zemalja učesnica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS JIE) je pokrenut 1996. godine sa ciljem transformacije Jugoistočne Evrope u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima, a kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje na svim nivoima i u oblastima od zajedničkog interesa. U radu PS JIE u svojstvu punopravnih članova učestvuje dvanaest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Republika Srbija se uključila u punom kapacitetu u aktivnosti PS JIE na Samitu u Skoplju održanom u oktobru 2000. godine.

Parlamentarna dimenzija PS JIE je pokrenuta na Konferenciji predsednika parlamenata u Atini, 15-16. oktobra 1997. godine, kada se javila potreba za intenzivnijom saradnjom parlamenata, kao logičan sled već uspostavljene saradnje na vladinom/ministarskom nivou. Parlamentarna dimenzija PS JIE se pre uspostavljanja Parlamentarne skupštine odvijala na nivou sastanaka nacionalnih koordinatora, Radne grupe za unapređenje parlamentarne dimenzije PS JIE, godišnje konferencije predsednika parlamenata zemalja učesnica PS JIE, kao i međunarodnih konferencija na teme od interesa za region JIE.

Stalna delegacija Narodne skupštine ima četiri člana i četiri zamenika člana, a predsednik Delegacije je predsednik Narodne skuštine. Plenarna sednica se održava jednom godišnje u parlamentu koji predsedava PS JIE, dok se sastanci tri generalna odbora održavaju jednom godišnje u parlamentu iz koga je izabran predsednik generalnog odbora. Stručnu i operativnu podršku pruža Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju sa sedištem u Sofiji, Regionalni savet za saradnju sa sedištem u Sarajevu i mreža nacionalnih koordinatora.

Osnovni dokument PS JIE je Povelja o dobrosusedskim odnosima, stabilnosti, bezbednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi, usvojena 2000. godine u Bukureštu.

Osnivački akt Parlamentarne skupštine je Deklaracija o formiranju Parlamentarne skupštine PS JIE, usvojena 10. maja 2014. godine u Bukureštu.

Aktivnosti

  • Članovi stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Bojan Torbica, Đorđe Komlenski i Enis Imamović učestvovali su na jubilarnoj desetoj plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koja se, u okviru crnogorskog predsedavanja PSJIE, održala 18. i 19. maja 2023. godine u Budvi.

  • Član delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Bojan Torbica učestvovao je 8. i 9. decembra 2022. godine na sastanku Stalnog odbora u Podgorici, u okviru crnogorskog predsedavanja Parlamentarnom skupštinom PSJIE.

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
BRNABIĆ ANA
šef Delegacije
SNS Beograd, Savski venac 1975.
ARSIĆ DRAGANA
zamenik člana Delegacije
SNS Ljubovija, Čitluk 1983.
KOLjEVIĆ GRIFIT BOGDANA
zamenik člana Delegacije
- Beograd, Čukarica 1979.
KOZMA ROBERT
zamenik člana Delegacije
ZLF Beograd, Palilula 1983.
LAZOVIĆ RADOMIR
član Delegacije
ZLF Beograd, Stari grad 1980.
MILIĆ GORAN
član Delegacije
SNS Sombor 1982.
NIKOLIĆ GORAN
zamenik člana Delegacije
SNS Vranje 1976.
PETROVIĆ OLJA
član Delegacije
SNS Pirot, Trnjana 1990.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4