Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi je uspostavljena 10. maja 2014. godine i predstavlja institucionalizaciju dugogodišnje parlamentarne saradnje dvanaest zemalja učesnica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS JIE) je pokrenut 1996. godine sa ciljem transformacije Jugoistočne Evrope u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima, a kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje na svim nivoima i u oblastima od zajedničkog interesa. U radu PS JIE u svojstvu punopravnih članova učestvuje dvanaest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Republika Srbija se uključila u punom kapacitetu u aktivnosti PS JIE na Samitu u Skoplju održanom u oktobru 2000. godine.

Parlamentarna dimenzija PS JIE je pokrenuta na Konferenciji predsednika parlamenata u Atini, 15-16. oktobra 1997. godine, kada se javila potreba za intenzivnijom saradnjom parlamenata, kao logičan sled već uspostavljene saradnje na vladinom/ministarskom nivou. Parlamentarna dimenzija PS JIE se pre uspostavljanja Parlamentarne skupštine odvijala na nivou sastanaka nacionalnih koordinatora, Radne grupe za unapređenje parlamentarne dimenzije PS JIE, godišnje konferencije predsednika parlamenata zemalja učesnica PS JIE, kao i međunarodnih konferencija na teme od interesa za region JIE.

Stalna delegacija Narodne skupštine ima četiri člana i četiri zamenika člana, a predsednik Delegacije je predsednik Narodne skuštine. Plenarna sednica se održava jednom godišnje u parlamentu koji predsedava PS JIE, dok se sastanci tri generalna odbora održavaju jednom godišnje u parlamentu iz koga je izabran predsednik generalnog odbora. Stručnu i operativnu podršku pruža Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju sa sedištem u Sofiji, Regionalni savet za saradnju sa sedištem u Sarajevu i mreža nacionalnih koordinatora.

Osnovni dokument PS JIE je Povelja o dobrosusedskim odnosima, stabilnosti, bezbednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi, usvojena 2000. godine u Bukureštu.

Osnivački akt Parlamentarne skupštine je Deklaracija o formiranju Parlamentarne skupštine PS JIE, usvojena 10. maja 2014. godine u Bukureštu.

Aktivnosti

  • Zamenik člana delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Đorđe Milićević predsedavao je sastankom Generalnog odbora za ekonomiju, infrastrukturu i energetiku PS PSJIE, 14. decembra 2021. godine.

  • Zamenik člana delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Đorđe Milićević učestvovao na onlajn sastanku Stalnog odbora PS PSJIE, koji se u okviru grčkog predsedavanja PSJIE, održao 22. novembra 2021. godine.

  • Narodni poslanik Đorđe Milićević učestvovao je u svojstvu šefa skupštinske delegacije na Plenarnoj sednici PS PSJIE, 21. i 22. juna 2021. godine, u Antaliji, u hibridnom formatu, u organizaciji Velike Narodne skupštine Turske.

  • Zamenik člana stalne delegacije Narodne skupštine u PS PSJIE Đorđe Milićević učestvovao je na onlajn sastanku Stalnog odbora PS PSJIE, koji se u okviru turskog predsedavanja, održao 14. juna 2021. godine.

  • Članica stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Milica Dačić učestvovala je 15. aprila 2021. godine na sastanku Generalnog odbora za pravdu, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se, u okviru turskog predsedavanja PSJIE, održao u formi videokonferencije.

  • Zamenik člana delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Đorđe Milićević učestvovao je na onlajn sastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se, u okviru turskog predsedavanja PS JIE, održao 8. decembra 2020. godine.

Spisak narodnih poslanika

Poslanik nije pronađen
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30