Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

 • Utorak, 13. jun 2017.

  16. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 13. juna, članovi Odbora razmatrali su predlog kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji je podnela Državna revizorska institucija; predlog kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji je podneo Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije; predlog kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su zajedno podneli Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2016. godinu; Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštitu ustavnosti i zakonitosti u 2016. godinu i Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2016. godinu.

 • Ponedeljak, 15. maj 2017.

  15. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 15. maja, razmotren je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.

 • Utorak, 9. maj 2017.

  14. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održanoj 9. maja članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona i drugih akata predloženih za dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini

 • Sreda, 22. februar 2017.

  13. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 22. februara, članovi Odbora razmatrali su liste kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije koju je podneo predsednik Republike, predlog Vrhovnog kasacionog suda za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.

 • Utorak, 27. decembar 2016.

  12. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici od 27. decembra, razmotrio u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.

 • Četvrtak, 22. decembar 2016.

  11. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 22. decembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.

 • Petak, 16. decembar 2016.

  10. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 16. decembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.

 • Sreda, 7. decembar 2016.

  Deveta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici, održanoj 7. decembara, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda apelacionih sudova, Predlog odluke o izboru predsednika sudova, Predlog odluke o izboru sudija koji se po prvi put biraju na sudsku funkciju, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici i Informacije o radu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za period jul-septembar 2016. godine.

 • Sreda, 23. novembar 2016.

  Osma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na kraćoj sednici od 23. novembra, podneo amandman na član 13. Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

 • Petak, 18. novembar 2016.

  Sedma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici od 18. novembra, razmotrili amandmane podnete na Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.