Odbori, pododbori, radne grupe

 • Petak, 21. maj 2021.

  15. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 21. maja, članovi Odbora razmotrili su u načelu, Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 21. maj 2021.

  40. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, održanoj 21. maja 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, koji je podnela Vlada, u načelu, Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je podnela Vlada, u načelu i Predlog zakona o izmeni zakona o akcizama, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Petak, 21. maj 2021.

  16. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici održanoj 21. maja 2021. godine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrili su Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Četvrtak, 20. maj 2021.

  Osma i Deveta sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Na sednicama, održanim 20. maja 2021. godine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period do 31. marta 2021. godine, Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije za period do 25. aprila 2021. godine, kao i Izveštaj o nabavkama dobara, usluga i radova za 2020. godinu.

 • Četvrtak, 20. maj 2021.

  11. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici, održanoj 20. maja 2021. godine, članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmotrili su, u pojedinostma, Predlog zakona o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

 • Četvrtak, 20. maj 2021.

  39. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, održanoj 20. maja 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su predloge zakona sa Dvanaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, na koje su narodni poslanici podneli amandmane.

 • Četvrtak, 20. maj 2021.

  Osma sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici Odbora, održanoj 20. maja, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima i Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Sreda, 19. maj 2021.

  30. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 19. maja, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su Odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Sreda, 19. maj 2021.

  17. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici, održanoj 19. maja 2021. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje podneli su amandman na Predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, koji je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.

 • Sreda, 19. maj 2021.

  29. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora za administrativno- budžetska i mandatno -imunitetska pitanja, održanoj 19. maja 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su ostavke koje su na funkciju narodnog poslanika podneli Ljubo Petrović i prof. dr Predrag Marković.

 • Ponedeljak, 17. maj 2021.

  Osma sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici, održanoj 17. maja, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u načelu, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 17. maj 2021.

  14. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 17. maja 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti.

 • Ponedeljak, 17. maj 2021.

  38. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, održanoj 17. maja 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona sa dnevnog reda Dvanaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

 • Ponedeljak, 17. maj 2021.

  16. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici, održanoj 17. maja 2021. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, koji je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, u načelu.

 • Petak, 14. maj 2021.

  Peta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

  Odbor za Kosovo i Metohiju je na sednici, koja je bila zatvorena za javnost, održanoj 14. maja 2021. godine, razmotrio Informaciju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini o toku Dijaloga između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Odbor je konstatovao da je srpska strana iskazala potpunu posvećenost dijalogu, ali da Priština čekajući pozitivnu ocenu EU za dobijanje vizne liberalizacije, u prvoj polovini juna 2021. godine, namerno prolongira nastavak dijaloga.

 • Petak, 14. maj 2021.

  Sedma sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 14. maja 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti.

 • Četvrtak, 13. maj 2021.

  Deseta sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, razmotrili su na sednici, održanoj 13. maja 2021. godine, u načelu pet predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Dvanaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.

 • Četvrtak, 13. maj 2021.

  17. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 13. maja, usvojene su inicijative za posete i redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine u narednom periodu.

 • Sreda, 12. maj 2021.

  28. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 12. maja, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrali su zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa novim licima.

 • Utorak, 11. maj 2021.

  Deveta sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odora za odbranu i unutrašnje poslove, održanoj 11. maja 2021. godine, razmotreni su Izveštaj o radu unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu, Informacija o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od oktobra do decembra 2020. godine i Izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji u periodu od jula do decembra 2020. godine.