Odbori, pododbori, radne grupe

 • Sreda, 8. septembar 2021.

  Deseta sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održanoj 8. septembra 2021. godine, članovi Odbora su razmatrali Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Nemačke o ratnim memorijalima i Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. aprila do 30. juna 2021. godine.

 • Sreda, 8. septembar 2021.

  14. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održali su 8. septembra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save" i Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save", radi davanja saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma do njegovog stupanja na snagu, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 7. septembar 2021.

  57. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održali su 7. septembra 2021. godine sednicu, na kojoj su doneli odluke o organizovanju Osmog, Devetog, Desetog i Jedanaestog javnog slušanja na temu: „Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa“.

 • Utorak, 7. septembar 2021.

  41. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici, koja je održana 7. septembra 2021. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2070 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam – Studentsko stanovanje, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 7. septembar 2021.

  13. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove su na sednici, održanoj 7. septembra 2021. godine, razmotrili i prihvatili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti odbrane i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti odbrane, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 6. septembar 2021.

  56. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 6. septembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koje je podnela Vlada:

 • Ponedeljak, 6. septembar 2021.

  30. sednica Odbora za spoljne poslove

  Članovi Odbora za spoljne poslove su na sednici, održanoj 6. septembra 2021. godine, razmotrili i predložili Narodnoj skupštini da usvoji Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 6. septembar 2021.

  15. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održanoj 6. septembra 2021. godine, razmatrano je stanje u poljoprivredi - jesenji radovi i mere Ministarstva.

 • Ponedeljak, 6. septembar 2021.

  13. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici, održanoj 6. septembra 2021. godine, članovi Odbora za zaštitu životne sredine razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 6. septembar 2021.

  Deveta sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održali su 6. septembra 2021. godine sednicu, na kojoj su prihvatili inicijativu za učešće prof. dr Dragoljuba Ackovića na Godišnjoj konferenciji Društva za proučavanje romske baštine, koja će se održati u Pragu u Republici Češkoj od 8. do 11. septembra 2021. godine, i uputili je nadležnom Odboru za spoljne poslove na saglasnost.

 • Petak, 3. septembar 2021.

  55. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, održanoj 3. septembra, članovi Odbora razgovarali su sa članovima Radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije o radu na izradi akta o promeni Ustava Republike Srbije i izrada Nacrta akta Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije.

 • Četvrtak, 2. septembar 2021.

  23. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 2. septembra, članovi Odbora razmotrili su u načelu, Predlog zakona o zaštiti potrošača.

 • Ponedeljak, 30. avgust 2021.

  29. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 30. avgusta 2021. godine, članovi Odbora usvojili su inicijative za posete i konstatovali predstojeće redovne aktivnosti stalnih delegacija i ostale realizovane kontakte.

 • Četvrtak, 29. jul 2021.

  Treća sednica Pododbora za praćenje epidemiološke situacije zbog prisustva zarazne bolesti COVID-19

  Na sednici Podobora za za praćenje epidemiološke situacije zbog prisustva zarazne bolesti COVID-19, održane 29. jula 2021. godine, članovi Pododbora su razgovarali o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji povodom registrovanih novih sojeva korona virusa i efektivnosti dostupnih vakcina na nove sojeve.

 • Četvrtak, 29. jul 2021.

  Šesta sednica Odbora za prava deteta

  Odbor za prava deteta je na sednici, održanoj 29. jula 2021. godine, razmotrio Informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od aprila do juna 2021. godine.

 • Četvrtak, 29. jul 2021.

  Druga sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

  Pododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, održao je 29. jula 2021. godine sednicu na kojoj je razmotrena aktuelna situacija u poljoprivredi u najnerazvijenijim područjima.

 • Četvrtak, 29. jul 2021.

  28. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 29. jula, usvojene su tri inicijative za posete u narednom periodu.

 • Sreda, 28. jul 2021.

  40. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 28. jula 2021. godine, članovi Odbora razmatrali su sledeće tačke dnevnog reda:

 • Sreda, 28. jul 2021.

  36. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja su na sednici održanoj 28. jula 2021. godine, razmotrili i doneli Odluku o obrazovanju i načinu rada konkursne komisije za sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Službi Narodne skupštine, koji je podneo generalni sekretar Narodne skupštine.

 • Sreda, 28. jul 2021.

  54. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 28. jula 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama Zakona o kulturi i Predlog zakona o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015, koji je podnela Vlada.