Radna tela

 • Petak, 2. decembar 2022.

  Sedma sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, koja je održana 2. decembra 2022. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su 23 tačke dnevnog reda.

 • Petak, 2. decembar 2022.

  Šesta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici od 2. decembra 2022. godine, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrio je Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je obrazložila predstavnik predlagača Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 • Petak, 2. decembar 2022.

  Treća sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 2. decembra, razmatran je Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 27 - Ministarstvo zdravlja i Razdeo 34 – Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Petak, 2. decembar 2022.

  Treća sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici, koja je održana 2. decembra, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike, Razdeo 32 – Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i Razdeo 37 – Ministarstvo turizma i omladine, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Četvrtak, 1. decembar 2022.

  Treća sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici koja je održana 1. decembra 2022. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmatrali su predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti Odbora za privremenu primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije, radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primenu Sporazuma do njegovog stupanja na snagu.

 • Četvrtak, 1. decembar 2022.

  Treća sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici, koja je održana 1. decembra 2022. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 29 - Ministarstvo kulture i Razdeo 38 - Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, u načelu.

 • Četvrtak, 1. decembar 2022.

  14. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održanoj 1. decembra 2022. godine, članovi Odbora su razmotrili Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika Branislava Josifovića radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Utorak, 29. novembar 2022.

  Deveta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 29. novembra 2022. godine, a pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda sednice, na predlog predsednika Odbora većinom glasova odlučili da povuku prvu tačku predloženog dnevnog reda, odnosno, razmatranje Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu, zbog nemogućnosti direktora Angencije da prisustvuje sednici i obrazloži Izveštaj, usled ranije preuzetih obaveza.

 • Petak, 25. novembar 2022.

  Šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Odbor za zaštitu životne sredine, na sednici od 25. novembra 2022. godine, razmotrio je pitanja iskorišćavanja litijuma na području Republike Srbije, sa osvrtom na uticaj na životnu sredinu i osvrtom na celokupni ekonomski razvoj Republike Srbije.

 • Petak, 25. novembar 2022.

  Četvrta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici od 25. novembra 2022. godine, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je Informaciju o radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za period jul – septembar 2022. godine.

 • Petak, 25. novembar 2022.

  Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Odbor za zaštitu životne sredine održao je 25. novembra 2022. godine, sednicu van sedišta, i to u Skupštini grada Loznice.

 • Četvrtak, 24. novembar 2022.

  Druga sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici održanoj 24. novembra 2022. godine, članovi Odbora za prostorno planjiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmotrili su Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu, sa dopunom.

 • Sreda, 23. novembar 2022.

  Peta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održanoj 23. novembra 2022. godine, članovi Odbora razgovarali su o snabdevenosti tržišta poljoprivrednim proizvodima i prehrambenim namirnicama.

 • Ponedeljak, 21. novembar 2022.

  Šesta sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 21. novembra, članovi Odbora su na predlog predsednika Narodne skupštine, a nakon konsultacija sa predstavnicima poslaničkih grupa formiranih u Narodnoj skupštini, usvojili Predlog o formiranju 161 poslaničke grupe prijateljstva i izabrali predsednike tih grupa.

 • Sreda, 16. novembar 2022.

  Druga sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

  Odbor za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije je na sednici održanoj 16. novembra 2022. godine razmotrio informacije o stanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji, sa aspekta ugrožavanja bezbednosti srpskog naroda, koje su dostavili: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Bezbednosno-informativna agencija, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, koju je obrazložio v.d. direktora Kancelarije za KiM dr Petar Petković.

 • Četvrtak, 10. novembar 2022.

  13. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja je na sednici, održanoj 10. novembra 2022. godine, razmotrio ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Marko Kešelj.

 • Sreda, 9. novembar 2022.

  Treća sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici od 9. novembra 2022. godine, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 • Utorak, 8. novembar 2022.

  Šesta sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 8. novembra, razmotreni su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, koje je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Utorak, 8. novembar 2022.

  Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 8. novembra, razmatran je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada. Razmotren je i Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Ponedeljak, 7. novembar 2022.

  Druga sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održanoj 7. novembra 2022. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u načelu.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5