Radna tela

 • Četvrtak, 23. februar 2023.

  Deveta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su na sednici, održanoj 23. februara 2023. godine, razmotrili Predlog kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministarka pravde Maja Popović.

 • Četvrtak, 23. februar 2023.

  Peta sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici od 23. februara 2023. godine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine za period od 22. oktobra 2022. godine do 31. decembra 2022. godine i Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Četvrtak, 23. februar 2023.

  Deseta sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 23. februara 2023. godine, razmatrani su sledeći predlozi zakona, koje je podnela Vlada:

 • Četvrtak, 23. februar 2023.

  Treća sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije je na sednici, održanoj 23. februara 2023. godine, razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je podnela Vlada.

 • Sreda, 22. februar 2023.

  17. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici, održanoj 22. februara 2023. godine, razmotrio više predloga akata koji su na dnevnom redu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Trinaestom sazivu.

 • Utorak, 21. februar 2023.

  Šesta sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici, koja je održana 21. februara 2023. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili Informaciju o radu Ministarstva informisanja i telekomunikacija za period 22. oktobar – 31. decembar 2022. godine

 • Ponedeljak, 20. februar 2023.

  Osma sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 20. februara 2023. godine, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrio je stanje u poljoprivredi pred predstojeću setvu (sa osvrtom na podsticaje, dugove za podsticaje, kredite, mere u stočarstvu).

 • Ponedeljak, 20. februar 2023.

  16. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 20. februara 2023. godine, razmatrane su sledeći predlozi zakona i odluke:

 • Sreda, 8. februar 2023.

  Četvrta sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, započetoj 7. februara i nastavljenoj 8. februara 2023. godine, razmatrana je Informacija i više izveštaja o radu Ministarstva privrede:

 • Sreda, 8. februar 2023.

  22. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 8. februara 2023. godine, razmotreno je Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Sreda, 8. februar 2023.

  Peta sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je, 8. februara 2023. godine, Petu sednicu Odbora. Na sednici, koja je bila zatvorena za javnost, Odbor je razmatrao i usvojio redovne izveštaje o radu Bezbednosno-informativne agencije i izveštaje o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, koji obuhvataju period od 1. oktobra 2021. godine do 30. septembra 2022. godine.

 • Sreda, 8. februar 2023.

  21. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 8. februara 2023. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrali su ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Zvonimir Stević, izabran sa Izborne liste IVICA DAČIĆ-PREMIJER SRBIJE.

 • Utorak, 7. februar 2023.

  20. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 7. februara 2023. godine, razmotreno je Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Utorak, 7. februar 2023.

  Prva sednica Pododbora za nauku i visoko obrazovanje

  Pododbor za nauku i visoko obrazovanje, održao je sednicu 7. februara 2023. godine, na kojoj je razmotreno stanje u nauci u Republici Srbiji.

 • Utorak, 7. februar 2023.

  16. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koja je održana 7. februara 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o sudijama, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Ponedeljak, 6. februar 2023.

  Osma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je 6.februara sednicu na kojoj su razmotreni amandmani podneti na više predloga zakona, koji su na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Trinaestom sazivu.

 • Ponedeljak, 6. februar 2023.

  15. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 6. februara, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o sudijama.

 • Subota, 4. februar 2023.

  Deveta sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici, koja je održana 4. februara 2023. godine, članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koje je podnela Vlada.

 • Subota, 4. februar 2023.

  Sedma sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održao je 4. februara 2023. godine sednicu, na kojoj su razmotreni Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ - programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa – okvirnom programu za istraživanje i inovacije, koje je podnela Vlada.

 • Subota, 4. februar 2023.

  Četvrta sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora za obranu i unutrašnje poslove, održanoj 4. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2