Odbori, pododbori, radne grupe

  • Petak, 25. oktobar 2019.

    52. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

    Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 25. oktobra 2019. godine razmotrili, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.

  • Petak, 25. oktobar 2019.

    127. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

    Na sednici, održanoj 25. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su, u načelu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, i ocenili da je pomenuti Predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

  • Sreda, 23. oktobar 2019.

    90. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

    Na sednici od 23. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    83. sednica Odbora za spoljne poslove

    Na sednici održanoj 22. oktobra, članovima Odbora za spoljne poslove obratio se Brajan Malruni, bivši premijer Kanade, koji je govorio o 100 godina savezničkih veza Srba i Kanađana.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    28. sednica Odbora za kulturu i informisanje

    Članovi Odbora za kulturu i informisanje, održali su, zajedno sa Odborom za dijasporu i Srbe u regionu, 22. oktobra, sednicu na kojoj se razgovaralo o očuvanju kulturnog identiteta u dijaspori.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    17. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

    Članovi Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, održali su, zajedno sa Odborom za kulturu i informisanje, 22. oktobra, sednicu na kojoj se razgovaralo o očuvanju kulturnog identiteta u dijaspori.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    66. sednica Odbora za evropske integracije

    Na sednici, održanoj 22. oktobra, članovi Odbora razmotrili su u načelu, više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    51. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

    Na sednici održanoj 22. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o poštanskim uslugama, Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u načelu.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    51. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

    Na sednici Obora održanoj 22. oktobra razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, koje je podnela Vlada.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    89. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

    Na sednici od 22. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava pokrenuli su postupak za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

  • Utorak, 22. oktobar 2019.

    126. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

    Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 22. oktobra, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

  • Četvrtak, 17. oktobar 2019.

    49. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

    Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održao je 17. oktobra 2019. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, na Staroj planini, na kojoj je razmotreno stanje u poljoprivredi u područjima sa otežanim uslovima rada, sa posebnim osvrtom na stočarstvo, voćarstvo i seoski turizam.

  • Četvrtak, 10. oktobar 2019.

    82. sednica Odbora za spoljne poslove

    Na sednici, održanoj 10. oktobra, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su pet inicijativa za posete, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija, usvojili više izveštaja o realizovanim posetama i konstatovali ostale realizovane kontakte.

  • Sreda, 9. oktobar 2019.

    50. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

    Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je na sednici održanoj 9. oktobra utvrdio Listu kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

  • Ponedeljak, 7. oktobar 2019.

    71. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

    Na sednici održanoj 7. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

  • Ponedeljak, 7. oktobar 2019.

    65. sednica Odbora za evropske integracije

    Odbor za evropske integracije je, na sednici od 7. oktobra, razmotrio Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Rumunije (januar – jun 2019. godine), koji je članovima Odbora obrazložila pomoćnica ministarke za evropske integracije Ksenija Milenković.

  • Ponedeljak, 7. oktobar 2019.

    88. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

    Na sednici Odbora, održanoj 7. oktobra, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o kontroli državne pomoći, Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, koje je podnela Vlada.

  • Ponedeljak, 7. oktobar 2019.

    125. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

    Na sednici Odbora, održanoj 7. oktobra, razmotreni su amandmani na predloge zakona dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

  • Petak, 4. oktobar 2019.

    49. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

    Na sednici održanoj 3. i 4. oktobra, članovi Odbora razgovarali su sa učesnicima javnog konkursa za izbor predsednika Komisije i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

  • Petak, 4. oktobar 2019.

    87. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

    Na sednici Odbora, održanoj 4. oktobra, razmotreni su amandmani koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koje je podnela Vlada.