Odbori, pododbori, radne grupe

 • Sreda, 11. decembar 2019.

  135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 11. decembra, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

 • Sreda, 11. decembar 2019.

  73. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici, održanoj 11. decembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Sreda, 11. decembar 2019.

  58. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 11. decembra 2019. godine razmotrili, u pojedinostima, Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima.

 • Utorak, 10. decembar 2019.

  69. sednica Odbora za evropske integracije

  Članovi Odbora za evropske integracije su, na sednici održanoj 10. decembra, usvojili Inicijativu da se uputi poziv Odboru za evropske integracije Skupštine Crne Gore da poseti Narodnu skupštinu Republike Srbije, od 22. do 24. decembra 2019. godine.

 • Utorak, 10. decembar 2019.

  99. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 10. decembra, razmotrili u načelu predloge zakona o završnim računima budžeta od 2002. do 2018. godine.

 • Utorak, 10. decembar 2019.

  87. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 10. decembra, članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su i prihvatili jednu inicijativu za posete.

 • Četvrtak, 5. decembar 2019.

  57. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku


  Na sednici održanoj 5. decembra, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrio je, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 5. decembar 2019.

  98. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 5. decembra razmotrili, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

 • Sreda, 4. decembar 2019.

  72. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 4. decembra, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

 • Sreda, 4. decembar 2019.

  134. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 4. decembra, razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima.

 • Sreda, 4. decembar 2019.

  71. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 4. decembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predloga zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koje je podnela Vlada.

 • Sreda, 4. decembar 2019.

  42. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 4. decembra, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 3. decembar 2019.

  96. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 3. decembra obavili razgovor sa kandidatima za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.

 • Utorak, 3. decembar 2019.

  54. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici od 3. decembra, održana je prezentacija radnog teksta Brošure o održivoj urbanoj mobilnosti, koju su članovima Odbora predstavili Vladimir Đorić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i Klara Danilović iz Stalne konferencije gradova i opština.

 • Utorak, 3. decembar 2019.

  41. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 3. decembra, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 • Utorak, 3. decembar 2019.

  31. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 3. decembra, razmotren je u pojedinostima Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 2. decembar 2019.

  25. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova zajedno sa Odborom rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održali su sednicu na temu Pristupačna budućnost – obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održane 2. decembra.

 • Ponedeljak, 2. decembar 2019.

  40. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva zajedno sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održali su sednicu na temu Pristupačna budućnost – obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a koja je održana 2. decembra.

 • Ponedeljak, 2. decembar 2019.

  97. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 2. decembra razmotrili u pojedinostima više predloga zakona iz dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

 • Ponedeljak, 2. decembar 2019.

  32. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 2. decembra 2019. godine, izrazio je posebnu zabrinutost zbog načina ophođenja prema funkciji predsednika Republike i pozvao državne organe da reaguju. Članovi Odbora oštro su osudili pritiske na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i druge funkcionere Vlade Republike Srbije, naglašavajući da je krajnje vreme da se stane na put govoru mržnje i crtanju meta na čelo najodgovornijih funkcionera u državi.