Odbori, pododbori, radne grupe

Deveta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

Ponedeljak, 21. maj 2018. |

Na sednici održanoj 21. maja 2018. godine, članovi Odbora za Kosovo i Metohiju razmatrali su Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2017. godine, koji je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

 • Petak, 18. maj 2018.

  47. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici održanoj 18. maja 2018. godine, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

 • Petak, 18. maj 2018.

  38. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici održanoj 18. maja 2018. godine, članovi Odbora evropske integracije odredili su delegaciju Odbora koja će učestvovati na 59. Plenarnom sastanku KOSAK, koji se održava u Sofiji, od 17. do 19. juna 2018. godine.

 • Petak, 18. maj 2018.

  27. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici održanoj 18. maja, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

 • Četvrtak, 17. maj 2018.

  11. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

  Na sednici održanoj 17. maja 2018. godine, članovi Odbora za dijasporu i Srbe u regionu razgovarali su o značaju predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini za položaj Srba u Federaciji BiH.

 • Sreda, 16. maj 2018.

  23. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 16. maja, članovi Odbora su razmatrali Ciljeve održivog razvoja i tom prilikom, predsednica Odbora Milanka Vukojičić Jevtović je predstavila agendu za održivi razvoj 2030, koja ima za cilj iskorenjenje siromaštva.

 • Ponedeljak, 14. maj 2018.

  15. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici, održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 14. maj 2018.

  46. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma.

 • Ponedeljak, 14. maj 2018.

  67. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

 • Ponedeljak, 14. maj 2018.

  28. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici, održanoj 14. maja, članovi Odbora su razmatrali više predloga zakona u načelu i više predloga zakona o potvrđivanju sporazuma, koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine.

 • Ponedeljak, 14. maj 2018.

  26. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici, održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 14. maj 2018.

  37. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je na sednici, održanoj 14. maja, razmotrio, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o putevima, Predlog zakona o železnici, Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju i Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koje je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 10. maj 2018.

  33. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 10. maja, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštitu ustavnosti i zakonitosti u 2017. godini, Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca, Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva, Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, Redovni godišnji izveštaj zaštitnika građana i Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2017. godinu.

 • Četvrtak, 10. maj 2018.

  29. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 10. maja, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prvi kvartal 2018. godine.

 • Četvrtak, 10. maj 2018.

  42. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 10.maja, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su četiri inicijative za posete, konstatovali više redovnih aktivnosti stalnih delegacija, usvojili više izveštaja o realizovanim posetama i konstatovali ostale realizovane kontakte.

 • Sreda, 9. maj 2018.

  46. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici, održanoj 9. maja 2018. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrali su obaveštenje zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine o izricanju mere održavanja reda narodnom poslaniku dr Aleksandru Martinoviću, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, te su doneli Odluku da se narodnom poslaniku izrekne jedna opomena, odnosno, da se kazni novčanom kaznom od deset odsto osnovne plate narodnog poslanika, u novčanom iznosu od 7 171,26 dinara.

 • Utorak, 8. maj 2018.

  19. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici održanoj 8. maja 2018. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Informacije o radu Ministarstva kulture i informisanja za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine.