Odbori, pododbori, radne grupe

12. sednica Odbora za prava deteta

Sreda, 20. novembar 2019. |

Na sednici, održane 20. novembra, članovi Odbora razmotrili su jedinu tačku dnevnog reda, obeležavanje Svetskog dana deteta.

 • Ponedeljak, 18. novembar 2019.

  29. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici, održanoj 18. novembra, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 29 – Ministarstvo kulture i informisanja, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Petak, 15. novembar 2019.

  24. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održao je, 15. novembra 2019. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Pančevu, na kojoj je razmotreno pitanje ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina.

 • Petak, 15. novembar 2019.

  23. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora, koja je održana 15. novembra, razmotren je Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 27 – Ministarstvo zdravlja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Petak, 15. novembar 2019.

  38. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora, održanoj 15. novembra, razmotren je Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu – Razdeo 30 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, u načelu.

 • Četvrtak, 14. novembar 2019.

  24. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici, održanoj 14. novembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 25 – Ministarstvo zaštite životne sredine.

 • Četvrtak, 14. novembar 2019.

  129. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 14. novembra 2019. godine, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 14. novembar 2019.

  53. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je, na sednici održanoj 14. novembra 2019. godine koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 3 „Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga“.

 • Sreda, 13. novembar 2019.

  23. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici, od 13. novembra, članovi Odbora doneli su Odluku o javnom slušanju na temu: Sprečavanje nasilja nad ženama, koje će se održati u utorak, 26. novembra 2019. godine, u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 11 časova.

 • Sreda, 13. novembar 2019.

  33. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici, održanoj 13. novembra, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je podnela Vlada.

 • Sreda, 13. novembar 2019.

  69. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 13. novembra, doneli Odluku o organizovanju javnog slušanja povodom Predloga zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.

 • Utorak, 12. novembar 2019.

  128. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 12. novembra 2019. godine, razmotrili predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

 • Utorak, 12. novembar 2019.

  32. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održao je, 12. novembra 2019. godine, 32. sednicu, na kojoj su razmotreni predlozi zakona predloženi za dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

 • Četvrtak, 7. novembar 2019.

  92. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 7. novembra obavili razgovor sa kandidatima za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

 • Četvrtak, 7. novembar 2019.

  51. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su na sednici, održanoj 7. novembra, razmatrali Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

 • Sreda, 6. novembar 2019.

  41. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je, na sednici od 6. novembra, doneo odluku o organizovanju javnog slušanja na temu „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina“.

 • Petak, 1. novembar 2019.

  50. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici Odbora, održanoj 1. novembra, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za treći kvartal 2019. godine.