Odbori, pododbori, radne grupe

36. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Petak, 15. decembar 2017. |

Na sednici od 15. decembra, koju su članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održali zajedno sa Odborom za evropske integracije, predstavljen je Program ekonomskih reformi 2018–2020.

 • Utorak, 12. decembar 2017.

  35. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 12.decembra, obavili razgovor sa kandidatima za izbor predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije i direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama.

 • Utorak, 12. decembar 2017.

  16. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na 16. sednici, održanoj 12. decembra 2017. godine razmatrao je i usvojio Izveštaje o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaje o stanju bezbednosti Republike Srbije za period do 30. septembra 2017. godine.

 • Ponedeljak, 11. decembar 2017.

  15. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na sednici održanoj 11. decembra 2017. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije za period od 1. aprila do 30. septembra 2017. godine.

 • Ponedeljak, 11. decembar 2017.

  56. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 11. decembra, razmotrili amandmane na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, amandmane na Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i amandmane na Predlog zakona o zaposlenim u javnim službama.

 • Ponedeljak, 11. decembar 2017.

  28. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 11. decembra, razmotreni su u pojedinostima Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

 • Nedelja, 10. decembar 2017.

  34. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 10. decembra, razmotrio amandmane podnete predloge zakona, koji su na dnevnom redu Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.

 • Nedelja, 10. decembar 2017.

  55. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 10. decembra 2017. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandmane podnete na predloge zakona koji su na dnevnom redu Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.

 • Nedelja, 10. decembar 2017.

  20. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici, održanoj 10. decembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u pojedinostima.

 • Nedelja, 10. decembar 2017.

  23. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici održanoj 10. decembra, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatrao je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 8. decembar 2017.

  14. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti su, na sednici od 8. decembra, razmotrili u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, koji je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 7. decembar 2017.

  18. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 7. decembra 2017. godine, članovi Odbora su povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, razgovarali na temu „Transformacija ka društvu koje je održivo i prilagođeno svima“.

 • Četvrtak, 7. decembar 2017.

  32. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici, održanoj 7. decembra, članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji.

 • Sreda, 6. decembar 2017.

  22. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici, održanoj 6. decembra 2017. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada RS, u načelu.

 • Utorak, 5. decembar 2017.

  29. sednica Odbora za evropske integracije

  Članovi Odbora za evropske integracije su, na sednici od 5. decembra, prihvatili, u načelu, Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma.

 • Utorak, 5. decembar 2017.

  27. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 5. decembra, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu.

 • Utorak, 5. decembar 2017.

  19. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 5. decembra 2017. godine, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31