Radna tela

 • Ponedeljak, 18. mart 2019.

  67. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 18. marta, razmotrio u načelu Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

 • Ponedeljak, 18. mart 2019.

  64. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 18. marta, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja su razmotrili predloge odluka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za 2019. godinu u službama sledećih nezavisnih državnih organa, organizacija i tela: Regulatornom telu za elektronske medije, Agenciji za borbu protiv korupcije, Državnoj revizorskoj instituciji, Agenciji za energetiku Republike Srbije i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 • Četvrtak, 14. mart 2019.

  26. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 14. marta, razmatrane su informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine.

 • Četvrtak, 14. mart 2019.

  66. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 14. marta, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su četiri inicijative za posete, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija, usvojili izveštaje o realizovanim posetama i konstatovali realizovane parlamentarne i ostale realizovane kontakte.

 • Utorak, 12. mart 2019.

  54. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora, održanoj 12. marta 2019. godine, članovi Odbora za evropske integracije odredili su dva člana Odbora, i to Dušicu Stojković i Elviru Kovač, za učešće na Međuparlamentarnoj konferenciji o budućnosti EU, koja se u okviru parlamentarne dimenzije rumunskog predsedavanja Savetu EU održava 1. i 2. aprila 2019. godine, u Bukureštu, Republika Rumunija.

 • Utorak, 12. mart 2019.

  38. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora, održanoj 12. marta, razmotreni su, u pojedinostima, Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu.

 • Ponedeljak, 11. mart 2019.

  40. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su na sednici, održanoj 11. marta, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja.

 • Ponedeljak, 11. mart 2019.

  52. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 11. marta, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je amandmane na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva. Na pomenuti predlog zakona podneto je ukupno 13 amandamana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

 • Ponedeljak, 11. mart 2019.

  98. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora, održanoj 11. marta, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu, koje je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 7. mart 2019.

  11. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

  Na sednici Odbora, održanoj 7. marta, razmotren je Izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar–decembar 2018. godine.

 • Utorak, 5. mart 2019.

  53. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 5. marta 2019. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu.

 • Utorak, 5. mart 2019.

  25. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 5. marta, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je podnela Vlada i inicijativa za održavanje sastanka sa Odborom za odbranu, javni red i nacionalnu bezbednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije.

 • Ponedeljak, 4. mart 2019.

  65. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 4. marta 2019. godine, razmotrili Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom.

 • Ponedeljak, 4. mart 2019.

  37. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 4. marta 2019. godine razmotrili u načelu Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu.

 • Ponedeljak, 4. mart 2019.

  39. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici, održanoj 4. marta, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

 • Ponedeljak, 4. mart 2019.

  51. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora, održanoj 4. marta, razmotren je Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Ponedeljak, 4. mart 2019.

  97. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 4. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini i to:

 • Četvrtak, 28. februar 2019.

  66. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je, 28. februara 2019. godine, sednicu van sedišta u Banja Luci, Republika Srpska, zajedno sa Odborom za finansije i budžet i Odborom za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske.

 • Sreda, 27. februar 2019.

  64. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 27. februara 2019. godine, pokrenuli postupak za izbor predsednika Komisije za hartije od vrednosti.

 • Utorak, 26. februar 2019.

  36. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora, održanoj 26. februara, razmotrene su sledeće informacije i izveštaji ministarstava:

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6