Radna tela

 • Sreda, 27. mart 2019.

  27. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, koja je održana 27. marta, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala, koji je podnela Vlada. Kao razloge za potvrđivanje navedenog sporazume, Maja Jestrović iz Ministarstva unutrašnjih poslova, navela je intenziviranje saradnje sa zemljom koja je članica Evropske unije, čime se stvaraju okviri za zajedničko delovanje u borbi protiv kriminala.

 • Sreda, 27. mart 2019.

  67. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici, održanoj 27. marta, članovi Odbora usvojili su jednu inicijativu za upućivanje poziva, dok su jednu inicijativu za upućivanje poziva odložili, a utvrdili su i sastav delegacije Odbora za spoljne poslove i Poslaničke grupe prijateljstva Narodne skupštine sa Turskom za posetu Turskoj, od 16. do 18. aprila 2019. godine.

 • Sreda, 27. mart 2019.

  69. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici održanoj 27. marta 2019. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke (AIIB).

 • Utorak, 26. mart 2019.

  101. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 26. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović.

 • Utorak, 26. mart 2019.

  19. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici, održanoj 26. marta, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, koje je podnela Vlada u načelu.

 • Utorak, 26. mart 2019.

  56. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 26. marta 2019. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

 • Ponedeljak, 25. mart 2019.

  100. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 25. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandane na Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno 14 amandmana, članovi Odbora većinom glasova ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

 • Ponedeljak, 25. mart 2019.

  54. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 25. marta, razmotrili i dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Agencije za borbu protiv korupcije, koji je obrazložio direktor Agencije Dragan Sikimić.

 • Četvrtak, 21. mart 2019.

  68. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici od 21. marta 2019. godine, obavio razgovor sa kandidatom za izbor predsednika Komisije za hartije od vrednosti.

 • Četvrtak, 21. mart 2019.

  27. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici održanoj 21. marta 2019. godine, razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane za period od 1. jula do 31. decembra 2018. godine.

 • Četvrtak, 21. mart 2019.

  55. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 21. marta 2019. godine, odlučio da Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), za četvrto tromesečje 2018. godine, razmotri na narednoj sednici.

 • Utorak, 19. mart 2019.

  99. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 19. marta, razmotrili Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koje su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

 • Utorak, 19. mart 2019.

  53. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 19. marta, razmotrili u načelu Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

 • Ponedeljak, 18. mart 2019.

  67. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 18. marta, razmotrio u načelu Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.

 • Ponedeljak, 18. mart 2019.

  64. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 18. marta, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja su razmotrili predloge odluka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za 2019. godinu u službama sledećih nezavisnih državnih organa, organizacija i tela: Regulatornom telu za elektronske medije, Agenciji za borbu protiv korupcije, Državnoj revizorskoj instituciji, Agenciji za energetiku Republike Srbije i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 • Četvrtak, 14. mart 2019.

  26. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 14. marta, razmatrane su informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine.

 • Četvrtak, 14. mart 2019.

  66. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 14. marta, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su četiri inicijative za posete, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija, usvojili izveštaje o realizovanim posetama i konstatovali realizovane parlamentarne i ostale realizovane kontakte.

 • Utorak, 12. mart 2019.

  54. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora, održanoj 12. marta 2019. godine, članovi Odbora za evropske integracije odredili su dva člana Odbora, i to Dušicu Stojković i Elviru Kovač, za učešće na Međuparlamentarnoj konferenciji o budućnosti EU, koja se u okviru parlamentarne dimenzije rumunskog predsedavanja Savetu EU održava 1. i 2. aprila 2019. godine, u Bukureštu, Republika Rumunija.

 • Utorak, 12. mart 2019.

  38. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora, održanoj 12. marta, razmotreni su, u pojedinostima, Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu.

 • Ponedeljak, 11. mart 2019.

  40. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su na sednici, održanoj 11. marta, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
nedelja, 15. septembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja