Radna tela

26. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Utorak, 25. april 2017. |

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 25. aprila, razmotrili amandmane podnete na Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, koje je podnela Vlada.

 • Petak, 21. april 2017.

  21. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici od 21. aprila, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja razmotrili su odluke Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Petak, 21. april 2017.

  15. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu i energetiku

  Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je, na sednici održanoj 21. aprila 2017. godine koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Pregovaračko poglavlje 30, „Ekonomski odnosi sa inostranstvom“.

 • Četvrtak, 20. april 2017.

  Sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 20. aprila, razmotreni su u načelu Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, koje je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 20. april 2017.

  17. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 20. aprila, članovi Odbora odredili su predstavnike koji će činiti delegaciju Odbora za 57. sastanak Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), a koji će biti održan od 28. do 30. maja 2017. godine na Malti. Delegaciju će činiti Elvira Kovač, Gordana Čomić i Dušica Stojković.

 • Četvrtak, 20. april 2017.

  25. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 20. aprila, članovi Odbora su razmatrali Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, Predlog zakona o transfuzijskoj medicini i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru.

 • Sreda, 19. april 2017.

  Šesta sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

  Na sednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, održanoj 19. aprila, članovi Odbora razmatrali su pitanje održavanja izložbe „Jasenovac - pravo na nezaborav“, koja će biti predstavljena od 28. aprila do 10. maja 2017. godine, u centralnom holu Doma Narodne skupštine. Izložba će biti organizovana u saradnji Odbora za dijasporu i Srbe u regionu i Odbora za prava deteta Narodne skupštine.

 • Sreda, 19. april 2017.

  20. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici od 19. aprila, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, razmotrili su ostavke, koje su na funkciju narodnog poslanika podneli Bojan Pajtić, mr Marko Milenković i Marko Blagojević.

 • Četvrtak, 13. april 2017.

  17. sednica Odbora za spoljne poslove

  Odbor za spoljne poslove održao je danas, 13. aprila 2017. godine, 17. sednicu koja je, na zahtev jedne trećine članova Odbora, bila zatvorena za javnost.

 • Ponedeljak, 10. april 2017.

  16. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici održanoj 10. aprila, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Slovačke Republike (jul-decembar 2016. godine), koji je podnela Vlada i Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za period januar-mart 2017. godine. Izveštaje je predstavila šefica Pregovaračkog tima Srbije, sa EU, Tanja Miščević.

 • Četvrtak, 23. mart 2017.

  Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Odbor za zaštitu životne sredine održao je zajedničku sednicu, 23. marta, u Novom Sadu, sa Odborom Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, a dnevni red sednice odnosio se na aktivnosti dva odbora u vezi sa otvaranjem Poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.

 • Sreda, 22. mart 2017.

  Deveta sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 22. marta 2017. godine, razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane za period od 1. jula do 31. decembra 2016. godine.

 • Ponedeljak, 20. mart 2017.

  15. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je na sednici održanoj 20. marta 2017. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predloge Pregovaračkih pozicija Republike Srbije za poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine.

 • Četvrtak, 16. mart 2017.

  Deveta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, na sednici održanoj 16. marta 2017. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio je i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine.

 • Sreda, 15. mart 2017.

  12. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 15. marta 2017. godine, Odbor je razmatrao probleme vezane za nenaplaćene obaveze za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje poljoprivrednika, pitanje akciza za gorivo u poljoprivrednoj proizvodnji i taksi na električna brojila u poljoprivrednom gazdinstvu, aktuelna pitanja iz oblasti veterine, kao i funkcionisanje zaštite od grada.

 • Utorak, 14. mart 2017.

  Četvrta sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji

  Danas je održana Četvrta sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji.

 • Utorak, 14. mart 2017.

  16. sednica Odbora za spoljne poslove

  Odbor za spoljne poslove održao je danas, 14. marta 2017. godine 16. sednicu koja je, na zahtev jedne trećine članova Odbora, bila zatvorena za javnost.

P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30