Radna tela

39. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Četvrtak, 18. januar 2018. |

Na sednici održanoj 18. januara 2018. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja su razmotrili i dali pozitivno mišljenje narodnoj poslanici dr Aleksandri Tomić za vršenje druge javne funkcije.

 • Ponedeljak, 15. januar 2018.

  31. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici od 15. januara, članovi Odbora za evropske integracije odredili su delegaciju Odbora za 13. Konferenciju parlamentarnih odbora za evropske integracije/poslove zemalja učesnica u Procesu stabilizacije i pridruživanja u Jugoistočnoj Evropi – KOSAP, koja će biti održana 25–26. februara 2018. godine, u Skoplju.

 • Sreda, 10. januar 2018.

  Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 10. januara, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period avgust–oktobar 2017. godine.

 • Petak, 29. decembar 2017.

  37. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 29. decembra 2017. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrali su ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podnela dr Vesna Rakonjac. Odbor je utvrdio da je podnošenjem ostavke narodne poslanice dr Vesne Rakonjac nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koji je izabran, te se predlaže da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata imenovanom narodnom poslaniku.

 • Četvrtak, 28. decembar 2017.

  12. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici održanoj 28. decembra, Odbor je razmatrao informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart, april-jun i jul-septembar 2017. godine, kao i predstavke građana i organizacija. Takođe, članovi Odbora informisani su o Ciljevima održivog razvoja.

 • Sreda, 27. decembar 2017.

  25. sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije

  Na sednici Pododbora, od 27. decembra, članovi su govorili o temi agroturizam - prilika za ekonomski razvoj marginalnih područja i napuštenih sela.

 • Sreda, 27. decembar 2017.

  10. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je, na sednici održanoj 27. decembra, razmotrio i usvojio Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 26. decembar 2017.

  33. sednica Odbora za spoljne poslove

  Odbor za spoljne poslove Narodne skupštine je održao danas, 26. decembra 2017. godine, 33. sednicu Odbora, koja je, na zahtev članova Odbora, bila zatvorena za javnost.

 • Petak, 22. decembar 2017.

  24. sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim-najnerazvijenijim područjima Republike Srbije

  Na sednici, održanoj 22. decembra, članovi Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim-najnerazvijenijim područjima Republike Srbije, razgovarali su na temu štete od divljači na poljoprivrednim i šumskim kulturama.

 • Petak, 22. decembar 2017.

  24. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici, održanoj 22. decembra, Odbor je razmatrao Godišnji izveštaj Sekretarijata Energetske zajednice o napretku Republike Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike i usvojio Predlog odluke o izboru predsednika i članova saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.

 • Petak, 22. decembar 2017.

  30. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 22. decembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva.

 • Petak, 15. decembar 2017.

  36. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 15. decembra, koju su članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održali zajedno sa Odborom za evropske integracije, predstavljen je Program ekonomskih reformi 2018–2020.

 • Petak, 15. decembar 2017.

  30. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici od 15. decembra, članovi Odbora za evropske integracije odredili su delegaciju Odbora za sastanak predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), koji će biti održan 21–22. januara 2018. godine, u Sofiji, u Bugarskoj.

 • Petak, 15. decembar 2017.

  29. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici održanoj 15. decembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

 • Sreda, 13. decembar 2017.

  17. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na sednici održanoj 13. decembra 2017. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije. Na istoj sednici Odbor je, u skladu sa svojim nadležnostima, razmatrao Predlog pravilnika o radu unutrašnje kontrole Vojnoobaveštajne agencije.

 • Utorak, 12. decembar 2017.

  35. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 12.decembra, obavili razgovor sa kandidatima za izbor predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije i direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama.

 • Utorak, 12. decembar 2017.

  16. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na 16. sednici, održanoj 12. decembra 2017. godine razmatrao je i usvojio Izveštaje o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaje o stanju bezbednosti Republike Srbije za period do 30. septembra 2017. godine.

P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4