Radna tela

21. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Sreda, 18. oktobar 2017. |

Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, u okviru održavanja sednice Odbora van sedišta Narodne skupštine, obišli su gradilište na južnom kraku Koridora 10, deonica od Niša ka granici sa BJRM (E 75) u delu kroz Grdeličku klisuru u dužini od 26,3 km.

 • Četvrtak, 12. oktobar 2017.

  44. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 12. oktobra, razmotrili amandmane sa ispravkom na članove 51. i 70. Predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

 • Četvrtak, 12. oktobar 2017.

  20. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici održanoj 12. oktobra, članovi Odbora su odlučili da u amandmanima koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, izvrši sledeće ispravke: u amandmanu IV, podnetom na član 51. Predloga zakona, kojim se briše stav 4. i menja stav 6, umesto „st. 1-5.“ treba da stoji „st. 1-4.“ i u amandmanu VII, podnetom na član 70. Predloga zakona, u stavu 2. umesto „čl. 48. stav“ treba da stoji „čl. 48. stav 4“.

 • Ponedeljak, 9. oktobar 2017.

  24. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 9. oktobra, razmotreni su, u pojedinostima, Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 9. oktobar 2017.

  43. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 9. oktobra razmotrili amandmane na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

 • Petak, 6. oktobar 2017.

  19. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici održanoj 6. oktobra, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

 • Četvrtak, 5. oktobar 2017.

  12. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici održanoj 5. oktobra 2017. godine, razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije.

 • Četvrtak, 5. oktobar 2017.

  19. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 5. oktobra, članovi Odbora razmatrali su Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu i Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila do 30. juna 2017. godine.

 • Sreda, 4. oktobar 2017.

  Deseta i 11. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na sednici zatvorenoj za javnost održanoj 4. oktobra 2017. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije.

 • Sreda, 4. oktobar 2017.

  25. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 4. oktobra 2017. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za poglavlja 9 „Finansijske usluge“.

 • Sreda, 4. oktobar 2017.

  28. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na 28. sednici, održanoj 4. oktobra 2017. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Pregovaračko poglavlje 9 - „Finansijske usluge“.

 • Utorak, 3. oktobar 2017.

  Sedma sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

  Na sednici održanoj 3. oktobra 2017. godine, članovi Odbora za Kosovo i Metohiju razmatrali su situaciju na Kosovu i Metohiji nakon davanja podrške Srpske liste novoformiranoj „vladi“ u Prištini.

 • Utorak, 3. oktobar 2017.

  23. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 3. oktobra, razmotreni su Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 2. oktobar 2017.

  19. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 2. oktobra 2017. godine, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmatrali su unapređenje stanja i održivo korišćenje šumskih ekosistema u Srbiji – problemi (sušenje šuma, šumski požari, bespravne seče, pošumljavanje i dr.), kao i koncept unapređenja lovstva u Srbiji.

 • Ponedeljak, 2. oktobar 2017.

  42. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, održanoj 2. oktobra, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koji će se naći na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.

 • Petak, 29. septembar 2017.

  18. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici održanoj 29. septembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

 • Četvrtak, 28. septembar 2017.

  16. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo održali su 28. septembra sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Bosilegradu, u prostorijama SO Bosilegrad, na kojoj su razmotreni problemi obrazovanja u nacionalno mešovitim sredinama.