Radna tela

51. sednica Odbora za spoljne poslove

Četvrtak, 30. jun 2022. |

Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 30. juna, članovi Odbora razmatrali su Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

 • Ponedeljak, 14. februar 2022.

  91. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, koja je održana 14. februara, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo dao je odgovor Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 20. stav 2. Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji.

 • Ponedeljak, 14. februar 2022.

  23. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Članovi Odbora za poljoprivredu, šumartsvo i vodoprivredu, održali su 14. februara 2022. godine sednicu, na kojoj su razmotrili Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za četvrti kvartal 2021. godine.

 • Ponedeljak, 14. februar 2022.

  64. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici, koja je održana 14. februara 2022. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojili su Predlog zakona o dopunama Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Ponedeljak, 14. februar 2022.

  90. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 14. februara 2022. godine, razmotren je, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29. godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Co-2, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 11. februar 2022.

  Deveta sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici Odbora, održanoj 11. februara, Odbor je informisan o rezultatima istraživanja Prijatelja dece Srbije na temu: „JA U PANDEMIJI – Problemi mentalnog zdravlja iz ugla deteta“.

 • Petak, 11. februar 2022.

  Osma sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici Odbora, održanoj 11. februara, razmatran je Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, koji je podnelo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Informacija o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od oktobra do decembra 2021. godine. Informaciju i Izveštaj obrazložila je državni sekretar Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić.

 • Četvrtak, 10. februar 2022.

  34. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora, održanoj 10. februara, utvrđivan je Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju.

 • Četvrtak, 10. februar 2022.

  16. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 10. februara 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila 2021. godine do 30. juna 2021. godine; period od 1. jula 2021. godine do 30. septembra 2021. godine i za period od 1. oktobra 2021. godine do 31. decembra 2021. godine.

 • Sreda, 9. februar 2022.

  22. sednica Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je na sednici, održanoj 9. februara 2022. godine, razmotrio probleme u predstojećim poljoprivrednim radovima u prihrani ozimih useva i u pripremi prolećne setve.

 • Sreda, 9. februar 2022.

  34. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici, koja je održana 9. februara, članovi Odbora za evropske integracije odredili su delegaciju Odbora koja će učestvovati na 67. plenarnom sastanku Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije (KOSAK), koji se u okviru Parlamentarne dimenzije francuskog predsedavanja Savetu EU, održava od 3. do 5. marta 2022. godine.

 • Sreda, 9. februar 2022.

  15. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, su na sednici, održanoj 9. februara 2022. godine, razmotrili predstavke i predloge građana upućene Odboru, i na predlog Radne grupe za razmatranje predstavki i predloga građana, utvrdili dalja postupanja sa njima.

 • Sreda, 9. februar 2022.

  13. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu koja je održana, 9. februara, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2021. godine, i za period jul-septembar 2021. godine.

 • Sreda, 9. februar 2022.

  89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, koja je održana 9. februara 2022. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojili su ispravku tehničke greške u Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koju je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

 • Petak, 4. februar 2022.

  52. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 4. februara 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su Zahtev Komisije za zaštitu konkurencije za pribavljanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa novim licima, koji su usvojili i na koji su dali saglasnost.

 • Petak, 4. februar 2022.

  63. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na sednici, održanoj 4. februara 2022. godine, razmotrio, u pojedinostima, Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 4. februar 2022.

  88. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora održanoj 4. februara, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koje je podnela Vlada, u pojedinostima.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31