Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine. 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, u delu koji se odnosi na sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja 22. maj 2015. Odbor za kulturu i informisanje Izveštaj PDF
Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenim u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine 20. april 2015. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević Rezolucija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba 9. april 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske medije 6. april 2015. Odbor za kulturu i informisanje Odluka PDF
Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina totalitarnog komunističkog režima počinjenih posle 12. Septembra 1944. godine 2. mart 2015. narodni poslanik Aleksandar Čotrić Deklaracija PDF
Prijedlog rezolucije za rješavanje statusa nacionalnih manjina u Republici Srbiji 2. februar 2015. narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi Rezolucija PDF , DOC
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa korišćenjem sredstava Fonda za zaštitu životne sredine 5. decembar 2014. narodni poslanik dr Branislav Blažić Odluka PDF