Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog za imenovanje Radoslava Vujovića za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 15. oktobar 2015. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Predlog PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 7. jul 2015. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2014. godinu 16. jun 2015. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske medije 6. april 2015. Odbor za kulturu i informisanje Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, u delu koji se odnosi na sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja 22. maj 2015. Odbor za kulturu i informisanje Izveštaj PDF
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 28. decembar 2015. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koji se bira na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje sloboda izražavanja i zaštita dece 4. februar 2016. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine. 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica kako su potrošena sredstva Republičkog fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) u poslednje dve i po decenije, počev od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2015. godine i da li je bilo zloupotreba u korišćenju sredstava ovog fonda i njihovog nenamenskog trošenja 19. novembar 2015. narodni poslanik prof.dr Janko Veselinović Odluka PDF
Predlog deklaracije za Srbiju bez GMO 29. oktobar 2015. narodni poslanik Ivan Karić Deklaracija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa korišćenjem sredstava Fonda za zaštitu životne sredine 5. decembar 2014. narodni poslanik dr Branislav Blažić Odluka PDF