Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 28. decembar 2015. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koji se bira na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje sloboda izražavanja i zaštita dece 4. februar 2016. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine. 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2014. godinu 16. jun 2015. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 7. jul 2015. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog za imenovanje Radoslava Vujovića za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 15. oktobar 2015. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Predlog PDF
Prijedlog rezolucije za rješavanje statusa nacionalnih manjina u Republici Srbiji 2. februar 2015. narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi Rezolucija PDF , DOC
Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenim u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine 20. april 2015. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević Rezolucija PDF
Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici 2. jul 2015. narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Enis Imamović, Sabina Dazdarević, Aida Ćorović, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Đorđe Stojšić, Nada Lazić i mr Dejan Čapo Rezolucija PDF
Predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine 8. jul 2015. narodni poslanici Marijan Rističević i Krstimir Pantić Rezolucija PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, u delu koji se odnosi na sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja 22. maj 2015. Odbor za kulturu i informisanje Izveštaj PDF