Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa korišćenjem sredstava Fonda za zaštitu životne sredine 5. decembar 2014. narodni poslanik dr Branislav Blažić Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske medije 6. april 2015. Odbor za kulturu i informisanje Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba 9. april 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u kojima se dogodilo prisluškivanje i objavljivanje transkripta razgovora između Lidije Udovički "Kontinental vind Srbija" i Bojana Pajtića predsednika Pokrajinske vlade i Demokratske stranke, s obzirom na činjenicu o navodnom pokušaju korupcije učinjenom od strane direktora JP „EMS" Nikole Petrovića 5. oktobar 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica kako su potrošena sredstva Republičkog fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) u poslednje dve i po decenije, počev od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2015. godine i da li je bilo zloupotreba u korišćenju sredstava ovog fonda i njihovog nenamenskog trošenja 19. novembar 2015. narodni poslanik prof.dr Janko Veselinović Odluka PDF
Predlog odluke o proglašavanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja 16. mart 2016. Narodna biblioteka Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog i postizbornog procesa, pritiscima na državne institucije i pokušaju lažiranja narodne volje 3. jun 2016. narodni poslanik dr Aleksandar Martinović Odluka PDF
Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina totalitarnog komunističkog režima počinjenih posle 12. Septembra 1944. godine 2. mart 2015. narodni poslanik Aleksandar Čotrić Deklaracija PDF
Predlog deklaracije za Srbiju bez GMO 29. oktobar 2015. narodni poslanik Ivan Karić Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o osudi rehabilitacije pripadnika okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili učestvovali u izvršenju ratnih zločina 14. januar 2016. grupa od 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije Deklaracija PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, u delu koji se odnosi na sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja 22. maj 2015. Odbor za kulturu i informisanje Izveštaj PDF
Prijedlog rezolucije za rješavanje statusa nacionalnih manjina u Republici Srbiji 2. februar 2015. narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi Rezolucija PDF , DOC
Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenim u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine 20. april 2015. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević Rezolucija PDF
Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici 2. jul 2015. narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Enis Imamović, Sabina Dazdarević, Aida Ćorović, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Đorđe Stojšić, Nada Lazić i mr Dejan Čapo Rezolucija PDF
Predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine 8. jul 2015. narodni poslanici Marijan Rističević i Krstimir Pantić Rezolucija PDF
Predlog za imenovanje Radoslava Vujovića za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 15. oktobar 2015. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Predlog PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine. 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF