Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 7. jul 2015. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 28. decembar 2015. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koji se bira na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje sloboda izražavanja i zaštita dece 4. februar 2016. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina totalitarnog komunističkog režima počinjenih posle 12. Septembra 1944. godine 2. mart 2015. narodni poslanik Aleksandar Čotrić Deklaracija PDF
Predlog deklaracije o osudi rehabilitacije pripadnika okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili učestvovali u izvršenju ratnih zločina 14. januar 2016. grupa od 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije Deklaracija PDF
Predlog deklaracije za Srbiju bez GMO 29. oktobar 2015. narodni poslanik Ivan Karić Deklaracija PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske medije 6. april 2015. Odbor za kulturu i informisanje Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba 9. april 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u kojima se dogodilo prisluškivanje i objavljivanje transkripta razgovora između Lidije Udovički "Kontinental vind Srbija" i Bojana Pajtića predsednika Pokrajinske vlade i Demokratske stranke, s obzirom na činjenicu o navodnom pokušaju korupcije učinjenom od strane direktora JP „EMS" Nikole Petrovića 5. oktobar 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog i postizbornog procesa, pritiscima na državne institucije i pokušaju lažiranja narodne volje 3. jun 2016. narodni poslanik dr Aleksandar Martinović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica kako su potrošena sredstva Republičkog fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) u poslednje dve i po decenije, počev od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2015. godine i da li je bilo zloupotreba u korišćenju sredstava ovog fonda i njihovog nenamenskog trošenja 19. novembar 2015. narodni poslanik prof.dr Janko Veselinović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa korišćenjem sredstava Fonda za zaštitu životne sredine 5. decembar 2014. narodni poslanik dr Branislav Blažić Odluka PDF
Predlog odluke o proglašavanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja 16. mart 2016. Narodna biblioteka Srbije Odluka PDF
Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenim u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine 20. april 2015. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević Rezolucija PDF