Odluke Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Назив Datum Preuzmi
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Zaštitnika građana u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Regulatornog tela za elektronske medije 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Narodne skupštine 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Agencije za borbu protiv korupcije u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Komisije za zaštitu konkurencije u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Komisiji za hartije od vrednosti 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnim Službama Fiskalnog saveta u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Agenciji za energetiku Republike Srbije 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Državnoj revizorskoj instituciji 10. maj 2017. PDF